Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi Thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật đản LHQ năm 2019

Chủ tịch Trần Thanh Mẫn gửi Thông điệp chúc mừng Đại lễ Phật đản LHQ năm 2019