Thông thoáng cho nghệ thuật biểu diễn

Thứ hai, 02/04/2018 09:00:29 | Âm nhạc
Bộ VHTTDL vừa cho đăng Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định về nghệ thuật biểu diễn để lấy ý kiến rộng rãi. Theo đó, một số quy định pháp lý sẽ được góp ý sửa đổi nhằm tạo nên một hành lang thông thoáng hơn. 

Một trong những vấn đề được dư luận quan tâm của ngành nghệ thuật biểu diễn trong thời gian qua là cấp phép cho các ca khúc trước năm 1975 sẽ được góp ý rộng rãi.

Trong đó, nảy sinh một số vấn đề phức tạp đối với công tác quản lý trong hoạt động này như việc cấp phép một số bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế có cần thiết hay không; Danh mục bài hát được phổ biến rộng rãi có phù hợp với thực tế hay không...

Vì vậy đặt ra yêu cầu cần quy định lại nội dung quản lý đối với tác phẩm âm nhạc, sân khấu trong thời kỳ mới, cụ thể là bãi bỏ quy định về cấp giấy phép phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu nhằm đạt các mục tiêu sau như giải quyết các vấn đề phức tạp đối với công tác quản lý tác phẩm âm nhạc, sân khấu. 

Theo đó, mục đích chính là đảm bảo biện pháp quản lý đối với các tác phẩm âm nhạc, sân khấu, ngăn chặn những bài hát có nội dung, ca từ trái với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại chính sách của Đảng, trái với pháp luật Nhà nước.

Đơn giản hóa thủ tục hành chính, việc phổ biến tác phẩm âm nhạc, sân khấu sáng tác trước năm 1975 được thực hiện thống nhất với quy định tại Luật Xuất bản năm 2012.

Đảm bảo biện pháp phối hợp quản lý nhà nước đối với các tác phẩm âm nhạc, sân khấu giữa Bộ VHTTDL và Bộ TTTT trong việc ngăn chặn những bài hát có nội dung, ca từ trái với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại chính sách của Đảng, trái với pháp luật Nhà nước.

Với mục tiêu trên, giải pháp thực hiện chính sách là tiếp tục quy định nội dung tại Điều 29 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 18 Điều 1 Nghị định số 15/2016/NĐ-CP. Bên cạnh đó, quy định cụ thể các trường hợp không phải thực hiện thủ tục này trên cơ sở: “Các bài hát đã trở nên quen thuộc, phổ biến trong thực tế, nếu không có nội dung, ca từ trái với thuần phong mỹ tục, xâm phạm lợi ích quốc gia thì không cần cấp phép phổ biến, không phụ thuộc vào địa điểm, thời gian sáng tác”.

Đặc biệt, việc góp ý lần này cũng sẽ tạo một “hướng mở” cho các người đẹp tham dự các cuộc thi quốc tế.

Cụ thể, thí sinh nằm trong top 10 xuất sắc nhất trong cuộc thi người đẹp, người mẫu trong nước được tham dự cuộc thi người đẹp, người mẫu quốc tế. 

Cùng với đó, Dự thảo hồ sơ đề nghị xây dựng nghị định về nghệ thuật biểu diễn cũng lấy ý kiến việc bãi bỏ quy định cấm trong văn bản dưới luật và hướng dẫn chi tiết Điều 7 Luật Đầu tư về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn; Góp ý chính sách cá nhân là người Việt Nam định cư ở nước ngoài biểu diễn nghệ thuật trên phạm vi toàn quốc sau khi được cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; Bãi bỏ văn bản thỏa thuận sử dụng quyền tác giả trong thành phần hồ sơ đề nghị cấp giấy phép.

Theo kế hoạch, Dự thảo Nghị định quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn dự kiến trình Chính phủ trong tháng 11/2018.   

 Hoàng Minh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới