Biểu dương 50 khu dân cư tiêu biểu thực hiện phong trào ‘Xây dựng khu dân cư 3 không’

15:41:10 10/09/2019 | Các cuộc vận động
Ngày 10/9, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị biểu dương khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” giai đoạn 2014 – 2019; phát động phong trào thi đua xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu".

Biểu dương 50 khu dân cư tiêu biểu thực hiện phong trào ‘Xây dựng khu dân cư 3 không’

Trao Bằng khen cho 50 khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không”.

Báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên cho biết, những năm qua, MTTQ các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, các ngành có liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng khu dân cư 3 không”.

Các nội dung của phong trào như: Không tệ nạn xã hội; không ô nhiễm môi trường; không lãng phí, hủ tục lạc hậu trong việc cưới, việc tang đều thiết thực, sát với thực tiễn và đáp ứng nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, được các tầng lớp nhân dân đồng thuận thực hiện.

Từ phong trào, toàn tỉnh đã có 1.617 mô hình tổ tự quản trên lĩnh vực an ninh trật tự ở các khu dân cư; 3.508 mô hình tự quản trên lĩnh vực bảo vệ môi trường; việc cưới được thực hiện đơn giản, tiết kiệm hơn, giảm bớt các thủ tục, không cưới tảo hôn, không tổ chức linh đình, kéo dài nhiều ngày...

Phát huy kết quả, thời gian tới MTTQ các cấp trong tỉnh và các khu dân cư tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Xây dựng khu dân cư 3 không"; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng “Khu dân cư văn hoá”, “Gia đình văn hoá”, “Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con trung hiếu, cháu thảo hiền”; duy trì hiệu quả công tác phối hợp giữa MTTQ với các ngành chức năng, các tổ chức thành viên trong triển khai thực hiện phong trào; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình trong thực hiện phong trào thi đua, gắn với tổ chức tốt Ngày hội Ðại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư, kỷ niệm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11).

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phát động phong trào thi đua xây dựng "Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu". Qua phong trào nhằm phát huy hơn nữa vai trò chủ thể của người dân trong xây dựng nông thôn mới, huy động tốt các nguồn lực trong nhân dân với sự hỗ trợ hiệu quả của Nhà nước để phục vụ lợi ích của người dân; khẳng định vai trò, trách nhiệm của MTTQ trong vận động các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng – an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ các cấp chủ động tham mưu với cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua "Xây dựng khu dân cư 3 không" gắn với phong trào xây dựng “Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu" góp phần nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tích cực đổi mới, nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm: Trọng dân, gần dân, sát dân; đa dạng hoá các hình thức vận động, tập hợp, tập trung vào những vấn đề thiết yếu của địa phương, cơ sở; thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư; tăng cường tuyên truyền, vận động thành lập các Tổ liên gia theo xóm, đội, cụm dân cư để phát huy tính tự quản, tính sáng tạo của cộng đồng dân cư.

Nhân dịp này, 50 khu dân cư tiêu biểu trong thực hiện phong trào “Xây dựng khu dân cư 3 không” được Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen.

Lê Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới