Chợ Đồn (Bắc Kạn): Tổng kết 10 năm xây dựng nông thôn mới

07:30:00 11/09/2019 | Các cuộc vận động
Chiều 9/9, UBND huyện Chợ Đồn tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2010-2020.

Hiện Chợ Đồn có 2/21 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong năm 2019 này huyện đang phấn đấu đưa xã Yên Thượng về đích xây dựng NTM, hoàn thành 100% chỉ tiêu số xã đạt chuẩn NTM giai đoạn 2016-2020. Bình quân số tiêu chí NTM đạt chuẩn của huyện là 10,4 tiêu chí/xã, có 9 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí, 10 xã đạt từ 5 - 9 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Huyện Chợ Đồn phấn đấu đến hết năm 2020 có 10 thôn được công nhận đạt chuẩn NTM. Duy trì các xã đã đạt chuẩn và phấn đấu mỗi xã này hoàn thành 5- 10 tiêu chí NTM nâng cao. Phấn đấu số tiêu chí bình quân/ xã đạt 12,7; có 2 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; có 6 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí và 10 xã đạt dưới 10 tiêu chí.

N.Vui

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới