Đắk Lắk: Tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân

07:30:00 09/08/2019 | Các cuộc vận động
Hiện nay toàn tỉnh Đắk Lắk có 43/152 xã đạt chuẩn NTM, bằng 107,5% kế hoạch năm 2018 đề ra. Phấn đấu đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 50 xã đạt chuẩn NTM và TP Buôn Ma Thuột được Trung ương công nhận hoàn thành nhiệm vụ NTM; bình quân toàn tỉnh đạt 14 tiêu chí/xã, không có xã đạt dưới 5 tiêu chí.

Để đạt được mục tiêu trên, trong năm 2019, Chương trình MTQG xây dựng NTM sẽ tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn thông qua việc ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất; hỗ trợ hình thành liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị bền vững với quy mô sản xuất hàng hóa lớn đối với các nhóm sản phẩm chủ lực, đẩy mạnh chuyển đổi sang mô hình hợp tác xã kiểu mới; triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) nhằm tạo ra các sản phẩm chủ lực ở mỗi thôn, buôn, xã… góp phần nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân theo hướng bền vững.

T.H.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới