Đắk Tô (Kon Tum): Phấn đấu tăng thu nhập của người dân từ xây dựng nông thôn mới

07:00:20 19/08/2019 | Các cuộc vận động
UBND huyện Đắk Tô (Kon Tum) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM.

Tới nay, toàn huyện có 3 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; số tiêu chí bình quân/xã năm 2011 chỉ đạt 1,5 tiêu chí/xã, đến năm 2015 là 11,5 tiêu chí/1 xã, đến nay theo tiêu chuẩn mới là 12,6 tiêu chí/1 xã; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 25,69 triệu đồng/người, tăng gấp 3 lần so với năm 2011; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 14,73%, thấp hơn 2,56% so với trung bình toàn tỉnh; huyện Đắk Tô được đánh giá đạt 6/9 tiêu chí về xây dựng huyện nông thôn mới.

UBND huyện Đắk Tô phấn đấu đến năm 2020, xã Tân Cảnh, Diên Bình được công nhận lại và xã Ngọc Tụ được công nhân đạt chuẩn NTM; xã Đắk Trăm đạt 16/19 tiêu chí, xã Văn Lem đạt 15/19 tiêu chí, 2 xã Pô Kô và Đắk Rơ Nga đạt 14/19 tiêu chí; phấn đấu thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng từ 3 triệu đồng trở lên/người/năm.

M.Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới