Đông Triều (Quảng Ninh): Công nhận xã đầu tiên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

06:00:16 06/08/2019 | Các cuộc vận động
UBND tỉnh Quảng Ninh vừa có quyết định công nhận xã Việt Dân, thị xã Đông Triều đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2019. Đây là xã đầu tiên của Quảng Ninh đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, theo bộ tiêu chí chuẩn về xã NTM kiểu mẫu giai đoạn 2018-2020. Chuẩn NTM kiểu mẫu là tiêu chí nâng cao của Chương trình xây dựng NTM. Ngay sau khi trở thành địa phương đầu tiên của tỉnh được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2015, thị xã Đông Triều tiếp tục tiên phong trong xây dựng NTM kiểu mẫu của tỉnh Quảng Ninh.

Trong giai đoạn 2016-2020, Quảng Ninh chọn 3 xã Việt Dân, An Sinh, Bình Khê để xây dựng xã NTM kiểu mẫu đầu tiên trong tỉnh. Cùng với 3 xã điểm, phong trào xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn thị xã Đông Triều tiếp tục lan tỏa đến tất cả các xã còn lại.

Văn Đức

Tin cùng chuyên mục

Tin mới