Hà Nội: Hỗ trợ đồng bào lũ lụt bị thiệt hại vì cơn bão số 3

16:42:44 12/08/2019 | Các cuộc vận động
Ngày 12/8, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đã quyết định trích 1.165.000.000 đồng để hỗ trợ nhân dân các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra.

Trong đó, trích 1 tỷ đồng từ Quỹ “Cứu trợ” thành phố Hà Nội để hỗ trợ nhân dân tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả; trích 165 triệu đồng từ Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để hỗ trợ các gia đình của các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị thiệt hại do cơn bão số 3 với mức hỗ trợ 10.000.000 đồng/người chết, 5.000.000 đồng/người bị thương.

Tính đến thời điểm này, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội cũng đã hỗ trợ cho 13 gia đình có người chết, 7 người bị thương tại các tỉnh: Thanh Hóa, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ.

Số tiền trên được chuyển về Quỹ “Cứu trợ” Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Thanh Hóa, Bắc Kạn, Điện Biên, Sơn La, Lào Cai, Phú Thọ.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội đề nghị Mặt trận các địa phương giúp đỡ chuyển số tiền hỗ trợ đến các gia đình bị thiệt hại. Đồng thời đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Bắc Bộ và Thanh Hóa bị ảnh hưởng do cơn bão số 3 tiếp tục tổng hợp số người chết và bị thương gửi về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội để kịp thời chuyển kinh phí hỗ trợ.

N. Phượng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới