Hải Dương: Hơn 95% người dân hài lòng với kết quả xây dựng NTM

08:00:11 19/04/2018 | Các cuộc vận động
Tham gia thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), MTTQ các cấp tỉnh Hải Dương và các tổ chức thành viên đã vận động nhân dân tham gia đóng góp bằng tiền, ngày công, hiến đất với số tiền 231 tỷ đồng, xây dựng được gần 4.300 km đường.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố đã hướng dẫn tổ chức việc lấy ý kiến về sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM tại 32 xã đăng ký về đích NTM. Kết quả sự hài lòng của người dân đạt tỷ lệ đến 95%.

Đến tháng 4/2018 toàn tỉnh đạt 3.924 tiêu chí nông thôn mới, bình quân mỗi xã đạt 17,3 tiêu chí có 146 xã đạt 19 tiêu chí (chiếm 64,3%), với thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Trung Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới