Hậu Giang: Thống nhất tăng kinh phí Cuộc vận động 'Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh'

Thứ hai, 12/03/2018 15:25:00 | Các cuộc vận động
Ngày 12/3, Bà Nguyễn Thị Tuyết Loan - Phó Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang thông tin với Đại Đoàn Kết, mới đây Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Hậu Giang cùng các sở, ngành liên quan vừa họp thẩm tra và thống nhất Tờ trình số 16/TTr-UBND tỉnh ngày 28/2/2018 về việc thông qua định mức chi thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh" và mức chi hỗ trợ đối với cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉn

Hậu Giang: Thống nhất tăng kinh phí Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - đô thị văn minh

Đường về xã NTM Tân Thành (thị xã Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang ) - Ảnh: Thanhnien.

Nội dung Tờ trình số 16 có đề xuất mức chi đối tượng là UB MTTQ Việt Nam cấp xã, Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư; UBND, tổ chức chính trị - xã hội cấp xã và cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả các cấp.

Theo đó, mức chi đối với UB MTTQ Việt Nam cấp xã là 20 triệu đồng/năm/xã; đối với các xã thuộc vùng khó khăn theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, xã thuộc địa bàn đặc biệt khó khăn (xã khu vực III) vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 là 25 triệu đồng/năm/xã. Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương thì tùy theo quy mô dân số, mức chi thấp nhất từ 5 triệu đồng/năm/khu dân cư… Đối với chi hỗ trợ cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và kết quả thuộc UBND các cấp chi đề xuất là 300.000 đồng/người/tháng.

Bà Loan cho biết trong thời gian qua, kinh phí thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh" trên địa bàn tỉnh Hậu Giang gặp rất nhiều khó khăn.  

Trước đây tùy vào tình hình kinh phí của mỗi địa phương, UB MTTQ Việt Nam cấp xã được phân bổ trung bình từ 5 đến 10 triệu đồng/năm/xã. Chi hỗ trợ đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương thì tùy theo quy mô dân số, mức chi từ 2 đến 4 triệu đồng/năm/khu dân cư nhưng nơi có nơi không. Tờ trình số 16 này cụ thể hóa Thông tư số 21 của Bộ Tài chính, mỗi xã được tăng trung bình 20 triệu đồng, tức là tăng 200% kinh phí hoạt động. Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư cũng được chi 5 triệu đồng/năm/khu dân cư để thực hiện phong trào.

"Trước đây, cái khó lớn nhất là kinh phí tuyên truyền, kinh phí thực hiện các mô hình mẫu và khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện cuộc vận động. Nếu được thông qua tại kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 tới đây, những khó khăn này sẽ được tháo gỡ. Đây cũng là cơ sở để Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới - Đô thị văn minh" ngày càng lan tỏa sâu, rộng" – Bà Loan nhấn mạnh.

Vũ Hàn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới