Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

07:35:00 18/04/2018 | Các cuộc vận động
Đến thời điểm này, Hải Phòng có 74 xã cơ bản hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới (NTM), trong đó, hơn nửa số xã (70/139) đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Nhiều vùng nông thôn đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện. 

Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới

Làm đường giao thông nông thôn tại huyện Vĩnh Bảo.

Theo ông Lê Văn Thành – Bí thư Thành ủy Hải Phòng, các địa phương phải sử dụng nguồn vốn hợp lý để vừa hoàn thành xây dựng NTM vừa trả nợ xây dựng cơ bản, phải cam kết không tăng nợ xây dựng cơ bản bằng cách tiết kiệm chi phí, kiểm soát giá thành xây dựng công trình… Thành phố sẽ tiếp tục đẩy mạnh chương trình hỗ trợ xi măng cho các địa phương xây dựng đường giao thông và nhiều hạng mục công trình NTM. Bên cạnh đó thành phố cũng chú trọng hỗ trợ phát triển ngành nông nghiệp, giúp nông dân tiếp cận với khoa học – kỹ thuật tiên tiến, mở rộng trường tiêu thụ, nâng cao thu nhập. 

Có thể thấy, chương trình xây dựng NTM Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả quan  trọng như việc bê tông hóa được 3.100 km đường thôn xóm, đường nội đồng. Trong 2 năm 2016-2017, các nguồn lực đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM với con số: 3.200 tỷ đồng. Đã có 465.000 tấn xi măng được thành phố hỗ trợ về các địa phương để làm đường giao thông nông thôn. Tính đến thời điểm hiện tại, đã có 74/139 xã đạt 19 tiêu chí (70 xã đã được công nhận NTM); 14 xã đạt chuẩn 15-18 tiêu chí và 51 xã đạt chuẩn 10-14 tiêu chí. Huyện Cát Hải đang hoàn thiện hồ sơ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn huyện NTM.

Bên cạnh đó, Hải Phòng còn là một trong những địa phương đi đầu trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất nông nghiệp. Mạnh dạn áp dụng một số cơ chế, chính sách mới để doanh nghiệp đầu tư, hình thành khu nông nghiệp công nghệ cao đầu tiên, bước đầu thu được kết quả khả quan, mở ra thời kỳ mới cho nền nông nghiệp thành phố. Về hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng Phạm Văn Lập cho biết, kế hoạch từ nay đến năm 2020, Hải Phòng sẽ có phương án cụ thể để hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp. 

Trong đó, chủ yếu là hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao với tổng kinh phí hơn 2.700 tỷ đồng. Đối với sản xuất đại trà, thành phố sẽ hỗ trợ 100% phí dịch vụ thủy lợi nội đồng, một phần kinh phí phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Ngoài ra, Hải Phòng sẽ hỗ trợ kinh phí xây dựng hạ tầng cho doanh nghiệp đầu tư cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung với mức 2 tỷ đồng/cơ sở.

Một trong những yếu tố quyết định sự thành công của Chương trình xây dựng NTM ở Hải Phòng chính là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị. Qua 5 năm thực hiện nghị quyết, các cấp ủy Đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị thành phố tích cực, chủ động, sáng tạo trong triển khai thực hiện, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo; xây dựng NTM đã trở thành phong trào lớn, rộng khắp, đạt được kết quả tích cực, khá toàn diện. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn đạt 40,2 triệu đồng, gấp 2 lần năm 2011…cho thấy đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đang dần được cải thiện.    

Hạnh Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới