Khánh Hòa: Triển khai vận động Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2018

Thứ năm, 14/06/2018 07:00:00 | Các cuộc vận động
Ban Vận động Quỹ vì biển, đảo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa có kế hoạch tổ chức vận động Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam năm 2018.  

Theo đó việc tổ chức vận động quỹ này nhằm tuyên truyền các cơ quan, tổ chức, đơn vị và nhân dân trong  toàn tỉnh hướng về biển, đảo, về huyện đảoTrường Sa thân yêu; nâng cao hơn nữa nhận thức về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo; xây dựng ý thức, trách nhiệm của mọi công dân đối với nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc; góp phần từng bước giảm bớt khó khăn về vật chất, tinh thần cho quân và dân đang thực hiện nhiệm vụ trên biển, đảo.

Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa theo số tài khoản 3761.0.9072941.91059, mã đơn vị quan hệ ngân sách 9072941, tên tài khoản: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa, nội dung ủng hộ Quỹ Vì biển, đảo Việt Nam.

Địa điểm tiếp nhận hàng hóa tài sản, vật chất do tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh đóng góp, ủng hộ quỹ: Ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (số 1 đường Ngô Quyền, phường Xương Huân, TP. Nha Trang); số điện thoại: 0258. 3563316 - 0258.3821059 hoặc 0979.850.018. 

    Xuân Hiếu – Minh Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới