Nghệ An: Người dân hiến hơn 8 triệu m2 đất xây dựng nông thôn mới

07:00:54 09/10/2019 | Các cuộc vận động
Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,đô thị văn minh”, MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên tỉnh Nghệ An đã phối hợp tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân đóng góp nguồn lực, hiến đất, ngày công lao động, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế, xóa nghèo bền vững.

Theo thống kê của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, đến nay, nhân dân đã đóng góp hơn 5.658 tỷ đồng, hiến hơn 8 triệu m2 đất cùng khoảng 6,3 triệu ngày công để thực hiện Chương trình nông thôn mới.

V.M.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới