Quản Bạ (Hà Giang): Xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo

07:30:00 15/03/2019 | Các cuộc vận động
Thực hiện tiêu chí giảm nghèo gắn với xây dựng NTM là một nội dung quan trọng, được huyện Quản Bạ luôn quan tâm, ưu tiên triển khai.  Tới nay, huyện đã giải ngân được trên 35 tỷ đồng/462 hộ chăn nuôi vay mua trâu, bò; cho vay gần 7,5 tỷ đồng/97 hộ làm chuồng trại.

Phát triển chăn nuôi ong, huyện đã giải ngân được trên 1,4 tỷ đồng/16 hộ, nâng tổng đàn ong hiện có lên 3.950 tổ. Hỗ trợ phát triển cây dược liệu được 42 ha, nâng tổng diện tích dược liệu lên 2.881 ha. Bằng nhiều nỗ lực của chính quyền địa phương, kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 39,53%, giảm 7% so với năm 2017. Thu nhập bình quân đầu người đạt 21 triệu đồng/năm.     

Lê Hải

Tin cùng chuyên mục

Tin mới