Quảng Ngãi: Xây dựng mô hình điểm khu dân cư bảo vệ môi trường

09:00:37 19/04/2018 | Các cuộc vận động
Để nâng cao nhận thưc của người dân trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai kế hoạch xây dựng mô hình điểm trên địa bàn.

Theo kế hoạch, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn lựa chọn địa bàn để xây dựng mô hình.

Xây dựng, bổ sung nội dung bảo vệ môi trường, các giải pháp giúp nhau ứng phó với rủi ro, thiên tai bất thường vào hương ước, quy ước hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tổ chức cuộc sống của mỗi gia đình và của khu dân cư.

Trong năm 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh lựa chọn mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 khu dân cư điểm về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu để tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng thành phong trào trong toàn huyện trong những năm tiếp theo.

V.Mạnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới