Quảng Trị: Nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 48-50 xã

07:30:00 22/04/2018 | Các cuộc vận động
Trong năm 2018 này tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu có thêm 8 - 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới từ 48 - 50 xã, chiếm 41 - 43 % số xã của tỉnh. Số tiêu chí đạt bình quân 15 tiêu chí/xã, tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1,5 - 2%.

Thời gian qua, chương trình xây dựng nông thôn mới ở Quảng Trị ngày càng đi vào thực chất, không chạy theo thành tích, đảm bảo sự hài lòng của người dân, quy trình xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới bắt đầu từ năm 2017 tỉnh có nhiều điểm mới theo hướng đảm bảo nghiêm túc, chính xác, khách quan, thực chất, lấy sự hài lòng của người dân làm tiêu chí đánh giá để xét công nhận đạt chuẩn.

Theo đó, phiếu lấy ý kiến có 17 câu hỏi, kết quả của việc đánh giá sự hài lòng của người dân phải được thực hiện trên 60% đại diện số hộ gia đình ở các khu dân cư tham gia và chỉ được công nhận khi có trên 90% số người được hỏi trả lời hài lòng câu hỏi thứ 17 của phiếu hỏi và 16/16 câu hỏi còn lại có hơn 80% số người được hỏi trả lời hài lòng. Với cách làm này, kết quả xây dựng nông thôn mới được đông đảo cộng đồng dân cư tham gia, đánh giá và cho ý kiến về mức độ hài lòng.  

T.H.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới