Thừa Thiên - Huế: Phấn đấu 59% xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020

07:30:00 21/08/2019 | Các cuộc vận động
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Nguyễn Văn Phương cho biết, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, tỉnh Thừa Thiên - Huế đã đạt được những kết quả tích cực.

Nổi bật,Thừa Thiên - Huế đã huy động được nguồn lực khá lớn với 11.100 tỷ đồng; xây dựng mới và nâng cấp 120 công trình giao thông nông thôn, 31 công thủy lợi, 179 công trình trường học, 55 công trình nhà văn hóa trung tâm xã, 22 công trình nước sạch,…; hỗ trợ 641 mô hình phát triển sản xuất để nâng cao thu nhập, giảm nghèo cho người dân.

Nhờ vậy, đời sống của nhân dân vùng nông thôn từng bước được cải thiện; thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn toàn tỉnh năm 2018 đạt 31,4 triệu đồng/người/năm, bằng gấp 2,5 lần so với năm 2010; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn còn 7,25%,giảm hơn 50% sovới năm 2010… Năm 2019, tỉnh ThừaThiên - Huếphấn đấucóthêm10xãđạtchuẩn nôngthôn mới,đưatổngsốxãđạtchuẩn nông thôn mới lên 54 xã (đạt 52% tổng số xã) vào cuối năm nay.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Thừa Thiên - Huế, hai huyện, thị xã gồm: thị xã Hương Thủy phấn đấu cuối năm 2019 hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới và huyện Quảng Điền hoàn thành mục tiêu này vào năm 2020.

B.Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới