Vĩnh Lĩnh (Quảng Trị): 4 xã đăng ký xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

07:16:42 15/04/2018 | Các cuộc vận động
Hiện nay, toàn huyện Vĩnh Linh 14/19 xã về đích xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành chương trình mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020 theo kế hoạch, huyện tiếp tục có những giải pháp đẩy mạnh công tác thu hút vốn đầu tư, kêu gọi nguồn vốn phát triển cơ sở hạ tầng. Ngoài nguồn vốn ngân sách Nhà nước, huyện đã quan tâm kêu gọi các nguồn vốn xã hội hóa, đặc biệt là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, giao thông,..

Đặc biệt, có 4 xã đăng ký về đích xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu và đang nhận sự đồng thuận, hưởng tích cực của các tầng lớp nhân dân.

 Để hoàn thành được mục tiêu này, các địa phương xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm gắn với các giải pháp mang tính sáng tạo, đột phá trên tất cả các lĩnh vực.

Tăng cường công tác tuyên truyền để từng người dân, cộng đồng dân cư xác định rõ trách nhiệm, vai trò chủ thể trực tiếp thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.

Các địa phương tranh thủ tối đa các nguồn đầu tư kết hợp với sự đóng góp của người dân để tập trung thực hiện từng tiêu chí một, ưu tiên nguồn lực cho các tiêu chí khó, nhất là tiêu chí về thu nhập người/năm và hệ thống cơ sở vật chất.

T.H.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới