[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên
 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2019-2024 và đối thoại với thanh niên với chủ đề 'Khát vọng thanh niên Việt Nam-vì Tổ quốc giàu mạnh và văn minh'. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 1
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu thanh niên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 2
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu thanh niên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 3
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu thanh niên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 4
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu thanh niên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 5
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 6
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 7
 
Đại biểu Thích Thánh Thuần (Hà Nội) đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 8
 
Đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Đà Nẵng đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).

[ẢNH] Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối thoại với thanh niên - 9
 
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc với các đại biểu tham quan Triển lãm 'Tôi yêu Tổ quốc tôi' tại Đại hội. (Ảnh: Văn Điệp/TTXVN).
 
Theo TTXVN