Đà Nẵng kiện toàn nhân sự lãnh đạo UBND, HĐND

Thứ hai, 09/07/2018 21:42:22 | Chính trị
Chiều ngày 9/7, kỳ họp thứ 7 HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã phiên họp về công tác nhân sự và thống nhất một số nội dung quan trọng của kỳ họp thứ 7.

Ông Nguyễn Nho Trung- Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng cho biết: Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Đà Nẵng khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã bầu các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố theo quy định.

Tuy nhiên, trong quá trình lãnh đạo, điều hành, do nhiều nguyên nhân một số chức danh chủ chốt của HĐND và UBND thành phố còn thiếu, cần phải được bổ sung, kiện toàn một bước để bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành cảc hoạt động của bộ máy chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

Tại phiên họp này, TP Đà Nẵng sẽ xem xét bầu các chức danh: Phó Chủ tịch HĐND; Phó Chủ tịch UBND thành phố và miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND thành phố; miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021.

Với tinh thần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả kỳ họp, kỳ họp thứ 7 lần này sẽ dành nhiều thời gian cho thảo luận, kiến nghị các giải pháp căn cơ bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết HĐND thành phố năm 2018 và một số chủ trương lớn của thành phố; đồng thời cũng sẽ tập trung chất vấn những vấn đề cụ thể mà thực tiễn đặt ra và cử tri quan tâm, bức xúc, nhất là những vấn đề cam kết nhưng chưa thực hiện hoặc thực hiện kéo dài.  

 T.Tùng

Tin cùng chuyên mục

Tin mới