Kỷ luật 2 Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Long An

11:35:00 27/03/2019 | Chính trị
Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các chương trình truyền hình, ông Huỳnh Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Sơn đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong quản lý tài chính, để tiền ngoài hệ thống sổ sách kế toán, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An.

UBKT Tỉnh ủy Long An vừa thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Huỳnh Văn Sáu, Phó Bí thư Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh và khiển trách đối với đồng chí Nguyễn Văn Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Theo đó, ông Huỳnh Văn Sáu và ông Nguyễn Văn Sơn đã có vi phạm: Trong quá trình cùng với tập thể Ban Giám đốc Đài lãnh đạo thực hiện các chương trình truyền hình đã thiếu trách nhiệm, thiếu kiểm tra, giám sát trong quản lý tài chính, để tiền ngoài hệ thống sổ sách kế toán, vi phạm Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và Quy chế chi tiêu nội bộ của Đài (riêng ông Huỳnh Văn Sáu là người trực tiếp ký các hợp đồng với đối tác).

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới