Già làng Tây Nguyên không ngừng giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống 

15:28:00 19/03/2019 | Chính trị
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các già làng và người cao tuổi các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giáo dục, vận động con cháu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; xoá bỏ một số tập tục lạc hậu còn tồn tại làm ảnh hưởng đến sự phát triển của từng dân tộc và sự phát triển chung của cộng đồng… 

Già làng Tây Nguyên không ngừng giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống 

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 19/3, tại TP Pleiku (Gia Lai), Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Quyết tâm thư của Già làng các dân tộc Tây Nguyên (2009-2019). Dự và chủ trì Hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Tham dự Hội nghị còn có lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Ủy ban Dân tộc, UBTƯ MTTQ Việt Nam và lãnh đạo các tỉnh Tây Nguyên. Đặc biệt, hội nghị có sự góp mặt đông đủ của 224 già làng tiêu biểu khu vực Tây Nguyên.

Tây Nguyên là vùng đất đa dân tộc, đa văn hóa, dân số trên 5 triệu người với 47 dân tộc anh em, cư trú ở gần 7.800 thôn/buôn/tổ dân phố, trong đó có trên 2.800 buôn, thôn có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống (với khoảng 2 triệu người là đồng bào các dân tộc thiểu số, chiếm 35% tổng dân số toàn vùng), với rất nhiều đặc trưng, sắc thái văn hóa riêng, trong đó có 12 tộc người thiểu số tại chỗ.

Hiện nay, trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên có khoảng 3.000 già làng. Trong những năm qua, các già làng Tây Nguyên đã trải qua hai cuộc kháng chiến, có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội vùng Tây Nguyên. Ngoài ra, các già làng có kinh nghiệm trong cuộc sống, có uy tín trong gia đình và cộng đồng, là trụ cột quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển cuộc sống mới trong cộng đồng. “Già làng nói - dân làng nghe, Già làng hô - dân làng hưởng ứng, Già làng làm - dân làng làm theo”. Tiếng nói của các Già làng như cán cân để điều chỉnh các mối quan hệ trong cộng đồng. 

Già làng Tây Nguyên không ngừng giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống  - 1

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

10 năm triển khai, thực hiện nhiều nội dung của Quyết tâm thư (2009-2019, các già làng đã triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều cách làm hay, đã góp phần quan trọng trong giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững khối đại đoàn kết các dân tộc, kinh tế, văn hóa, xã hội không ngừng phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào các dân tộc Tây nguyên được nâng cao. Các già làng đã phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước, cách mạng, bất khuất của nhân dân các dân tộc khu vực Tây Nguyên, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu, hành động trực tiếp và gián tiếp của các thế lực thù địch; phát huy vai trò của Người Cao tuổi Việt Nam hưởng ứng phong trào thi đua “Tuổi cao - Gương sáng”.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh đến sự quan tâm của Đảng, Nhà nước thể hiện qua việc ban hành nhiều cơ chế, chính sách đặc thù nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và cải thiện đời sống của nhân dân vùng Tây Nguyên. 

Nhiều vấn đề xã hội bức xúc đã được tập trung giải quyết có kết quả, như: đất ở, đất sản xuất, việc làm, xoá đói, giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số, đã tạo được nền tảng, động lực cho sự phát triển bền vững của các tỉnh Tây Nguyên.

Nhìn lại chặng đường 10 thực hiện Quyết tâm thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn các già làng và người cao tuổi các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục giáo dục con cháu, vận động đồng bào các dân tộc trên địa bàn thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Già làng Tây Nguyên không ngừng giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống  - 2

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao Kỷ niệm chương và hoa chúc mừng các già làng tiêu biểu.

Tích cực vận động con cháu giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp của từng dân tộc; xoá bỏ một số tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan hiện còn tồn tại làm ảnh hưởng đến sự phát triển của từng dân tộc và sự phát triển chung của cộng đồng; không thách cưới, không tảo hôn, không hôn nhân cận huyết thống; không để tang ma kéo dài, ăn uống linh đình...; tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng buôn làng bình yên và ngày càng phát triển. 

Tham gia các phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội; luôn đề cao cảnh giác phòng, chống âm mưu “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong và ngoài nước chống phá công cuộc đổi mới của đất nước, chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Thực hiện bốn không “Không nghe, không tin, không làm theo và không sợ” kẻ xấu xúi giục, kích động. Gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua, các cuộc vận động tại địa phương, cơ sở và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động.

Về phía cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị cần tiếp tục nâng cao nhận thức đúng đắn về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của các già làng trong đồng bào dân tộc thiểu số. Quan tâm, động viên, biểu dương kịp thời những đóng góp của các già làng có uy tín, tạo điều kiện thuận lợi hơn để các già làng phát huy tốt vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; có tiếng nói, ý kiến đóng góp quý báu trong việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, đại diện ý chí làm chủ của nhân dân, là cầu nối chuyển tải tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số đến với các cấp ủy Đảng, chính quyền góp phần  củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Già làng Tây Nguyên không ngừng giáo dục con cháu giữ gìn, phát huy văn hóa truyền thống  - 3

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh trao bức trướng cho đại diện Hội Người cao tuổi 5 tỉnh Tây Nguyên

Bên cạnh đó, cần quan tâm công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ người dân tộc thiểu số ở các cơ quan Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội, đặc biệt là các sinh viên mới tốt nghiệp ra trường chưa có việc làm.

Quan tâm thu hút đầu tư phát triển kinh tế, trong đó nghiên cứu để có cơ chế phù hợp khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng dân tộc thiểu số, tăng cường dạy nghề, giải quyết việc làm, thu hút lao động người dân tộc thiểu số vào làm việc tại các doanh nghiệp; động viên, khuyến khích người dân tộc thiểu số tham gia xuất khẩu lao động để tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào. 

Đồng thời, có giải pháp thiết thực để bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống tốt đẹp, xoá bỏ một số tập tục lạc hậu, mê tín, dị đoan hiện còn tồn tại làm ảnh hưởng đến sự phát triển của các dân tộc; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Với tinh thần trên, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tin tưởng rằng khối đại đoàn kết các dân tộc Tây Nguyên sẽ luôn được bồi đắp, bền vững, góp phần xây dựng khu vực Tây Nguyên giàu về kinh tế, đẹp về văn hoá - xã hội, vững về chính trị, mạnh về quốc phòng - an ninh, làm cho đồng bào các dân tộc Tây Nguyên có ý chí vững vàng, có cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trương Thị Ngọc Ánh đã trao 5 bức trướng cho Hội Người cao tuổi của 5 tỉnh Tây Nguyên; Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam Phạm Thị Hải Chuyền trao Bằng khen và hoa cùng những lời chúc tốt đẹp nhất đến 224 già làng tiêu biểu tại 5 tỉnh Tây Nguyên.   

 Thái Bình

Tin cùng chuyên mục

Tin mới