Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

07:00:27 09/10/2019 | Chính trị
Thực hiện Chỉ thị số 42 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030”, ngày 8/10, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức tọa đàm trực tuyến “Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay”.

Giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ

Thanh niên là rường cột của đất nước.

TS Trần Doãn Tiến-Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho rằng: Thấm nhuần và thực hiện những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng ta luôn đánh giá cao vai trò, vị trí của thanh niên trong các giai đoạn của cuộc cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đổi mới đất nước. Thanh niên được đặt ở vị trí trung tâm trong chiến lược bồi dưỡng, phát huy nhân tố và nguồn lực con người. Những cống hiến và những đóng góp của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước là minh chứng khẳng định thanh niên luôn là rường cột, đội hậu bị xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

“Tuy nhiên, do ảnh hưởng từ những mặt trái của nền kinh tế thị trường, do thiếu bản lĩnh và không nghiêm túc trong rèn luyện, phấn đấu, một bộ phận thanh niên đã phai nhạt lý tưởng, giảm sút niềm tin. Thậm chí một số ít thanh niên dao động, tin theo những luận điệu của các thế lực thù địch, xuyên tạc, nói xấu, bôi nhọ Đảng và chế độ” – ông Tiến nói.

Nhấn mạnh đến việc xuống cấp đạo đức ở một bộ phận thanh niên, sự phai nhạt lý tưởng cách mạng, ảnh hưởng đến tương lai, gây cản trở sự phát triển lành mạnh của xã hội, bền vững của đất nước, ông Tiến cho rằng tình trạng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân, trong đó một bộ phận giới trẻ không tự giác rèn luyện nên sa sút ý chí phấn đấu, thiếu sức đề kháng, sức miễn dịch trước tác động của mạng xã hội, của phim ảnh, của thông tin xấu độc nên đã sa vào các tệ nạn xã hội, sống không có lý tưởng, coi đồng tiền là trên hết, thiếu gắn kết giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong giáo dục lý tưởng cách mạng và đạo đức lối sống cho thanh niên.

Từ đó ông Tiến cho rằng, giáo dục lý tưởng cách mạng cho thế hệ trẻ hiện nay nhằm góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể và của cán bộ, đảng viên cũng như chính thế hệ trẻ về vai trò, ý nghĩa của việc giáo dục lý tưởng cách mạng cho thanh niên, cũng như trách nhiệm của thanh niên đối với sự phát triển của đất nước.

Theo GS.TS Hoàng Chí Bảo- chuyên gia cao cấp, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trong Di chúc, ngay sau phần nói về Đảng, Bác đã đặc biệt nhấn mạnh vấn đề thanh niên, đoàn viên thanh niên, thế hệ trẻ nói chung, đặc biệt là bồi dưỡng thế hệ cách mạng đời sau. Trong Di chúc, Bác căn dặn Đảng phải tiếp tục chăm lo thế hệ trẻ, giáo dục niềm tin, lý tưởng cách mạng, giáo dục bản lĩnh chính trị để thế hệ trẻ giữ vững mãi mãi niềm tin, lý tưởng. Những lời căn dặn của Bác cho thấy trọng trách của thế hệ trẻ trước tương lai của dân tộc và trách nhiệm của Đảng trong bồi dưỡng thế hệ trẻ.

H.Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới