Hà Tĩnh giảm 46 xã sau khi sáp nhập

09:46:06 15/07/2019 | Chính trị
Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17 đã khai mạc vào sáng 15/7. Kỳ họp kéo dài trong 3 ngày, từ 15 đến 17/7.

Hà Tĩnh giảm 46 xã sau khi sáp nhập

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn phát biểu khai mạc kỳ họp.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Lê Đình Sơn khẳng định, Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã vận hành lò dập cốc khô số 2 vào tháng 6/2019 vừa qua. Khắc phục xong lỗi vi phạm thứ 53, lỗi vi phạm cuối cùng mà Formosa đã cam kết với Việt Nam.

Theo đó, hiện tại việc xây dựng hệ thống dập cốc khô (gồm 2 đơn nguyên độc lập) đã hoàn thiện. Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh đã hoàn tất thủ tục trình Bộ Tài nguyên – Môi trường (TN&MT) xem xét, chấp thuận để đưa vào vận hành vào cuối tháng 6.

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh cho biết, tăng trưởng kinh tế (GRDP) của Hà Tĩnh đạt 12,78%. Tổng thu ngân sách đạt 7.002 tỷ đồng, trong đó thu nội địa đạt 3.283 tỷ đồng, xuất khẩu đạt hơn 3.717 tỷ đồng.

Nông nghiệp Hà Tĩnh từ đầu năm đến nay gặp nhiều khó khăn do nắng hạn kéo dài, cháy rừng xảy ra thường xuyên, dịch bệnh phức tạp. Đến ngày 2/7, toàn tỉnh phát sinh 12 vụ cháy rừng. Về dịch tả lợn châu Phi, ổ dịch đầu tiên xuất hiện ở Hà Tĩnh vào ngày 17/5 (sau hơn 4 tháng so với cả nước). Đến ngày 8/7 đã xuất hiện tại 202 hộ, số lợn bị chết và tiêu hủy 787 con (34,8 tấn).

“Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” tiếp tục được tập trung chỉ đạo, triển khai kế hoạch sớm và cụ thể hơn. Phê duyệt danh sách 10 xã đăng ký đạt chuẩn NTM nâng cao và 6 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2019. Chấp thuận và giao bổ sung 23 tổ chức đơn vị đỡ đầu 25 xã xây dựng NTM. Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình OCOP 2019, kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM. Kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững và Chương trình OCOP giai đoạn 2015-2020.

Một số xã phấn đấu đạt chuẩn năm 2019 đã hoàn thành nhiều khối lượng công việc. Các huyện Vũ Quang, Can Lộc, Lộc Hà, Đức Thọ tập trung triển khai tiêu chí NTM cấp huyện và hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn NTM. Kết cấu hạ tầng thiết yếu tiếp tục được nâng cấp, hoàn thiện; làm mới 250 km đường giao thông nông thô, 25 km kênh mương nội đồng theo cơ chế hỗ trợ xi măng. Việc nâng cấp, chỉnh trang các khu dân cư gắn với xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu được phát động và lan tỏa nhanh ở nhiều địa phương. Vệ sinh môi trường trong khu dân cư có chuyển biến tích cực.

Hà Tĩnh giảm 46 xã sau khi sáp nhập - 1

Khai mạc kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa 17.

6 tháng đầu năm, tại Hà Tĩnh đã thành lập mới 566 doanh nghiệp, 1.423 hộ kinh doanh và 18 HTX. Tỉnh này cũng thu hút đầu tư 63 dự án trong nước tổng vốn đăng ký 1.381 tỷ đồng và 4 dự án FDI vốn đăng ký 6,16 triệu USD.

Đối với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị và Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hà Tĩnh đã phê duyệt phương án tổng thể thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2021.

Theo phương án phê duyệt, tổng số xã thực hiện sắp xếp trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh là 80 đơn vị (trong đó có 51/63 xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp, 19 xã liên quan và 10 xã khuyến khích sắp xếp), đạt 127% số xã thuộc diện bắt buộc sắp xếp; giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới.

Kết quả công bố các chỉ số cấp tỉnh năm 2018 Hà Tĩnh tiếp tục có chuyển biến tích cực, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tăng 10 bậc (xếp thứ 23 cả nước), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tăng 5 bậc (xếp thứ 7 cả nước), Chỉ số CCHC (Par Index) tăng 4 bậc (xếp thứ 13 cả nước), Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước (SIPAS) tăng 12 bậc (xếp thứ 4 cả nước).

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội Hà Tĩnh còn gặp nhiều khó khăn, 6 tháng cuối năm còn phải đối mặt với nhiều thách thức.

Hạnh Nguyên

Tin cùng chuyên mục

Tin mới