Hiệp định Geneva 1954: Thắng lợi của ngoại giao Việt Nam
 
Theo TTXVN