Lắng nghe tiếng nói người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc

09:05:00 16/09/2015 | Chính trị
Ngày 16-9, tại Thái Nguyên, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào các dân tộc thiểu số tại Hội nghị Phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và góp ý vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Hội nghị có sự tham dự của 14 đại biểu đại diện cho 5.558 người uy tín của 11 dân tộc thuộc 7 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc: Thái Nguyên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Bắc Cạn, Yên Bái, Hòa Bình


Hội nghị Phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu
trong đồng bào dân tộc thiểu số và góp ý vào dự thảo
Văn kiện Đại hội XII của Đảng

Cùng dự có Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh, ông Trần Quốc Tỏ, Phó Bí thư Tỉnh uỷ tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Đức Minh, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên và các đại biểu đại diện cho Hội đồng dân tộc của Quốc hội, Ban dân tộc của Chính phủ, Bộ Công an…

Người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và MTTQ Việt Nam, là “cầu nối” rất năng động giữa các dòng họ, giữa dân tộc này với dân tộc khác và giữa dân với Đảng và Nhà nước.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nước ta có 53 dân tộc thiểu số dân tộc với trên 13 triệu người, chiếm gần 15% dân số, là lực lượng rất quan trọng. Dù ở Tây Bắc hay Tây Nguyên, nếu không có đồng bào dân tộc ở miền núi thì chúng ta không thể có điều kiện giữ biên giới. Bà con dân tộc thiểu số đóng góp quan trọng vào việc gìn giữ hòa bình, an ninh ổn định biên giới Việt Nam.

“Bà con ta đoàn kết, góp phần tạo nên khối đại đoàn kết dân tộc. Không có đoàn kết các đồng bào dân tộc thì không có đất nước ta hôm nay, đó là một thuộc tính quan trọng của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Bác Hồ luôn nhắc nhở về việc đoàn kết trong dân, trong Đảng”, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân khẳng định.

Hiện nay, MTTQ Việt Nam có đông đảo đại diện các đồng bào dân tộc thiểu số với hơn 90.000 đại diện là uỷ viên Ủy ban Mặt trận các cấp. Các cụ, các vị đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ của Mặt trận. Vì hơn ai hết, họ là những người sống trong dân, hiểu dân.

“Nói với bà con dân tộc phải biết tiếng, hiểu rõ phong tục của bà con, vì vậy xây dựng cán bộ Mặt trận là người dân tộc thiểu số có vai trò quyết định trong đoàn kết, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số. Người có uy tín, được bà con tín nhiệm lại càng quan trọng. MTTQ luôn đặt vấn đề phải làm sao phát huy được vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số”, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam nhấn mạnh.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng cho biết, Dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng XII vừa công bố tiếp tục khẳng định việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có sự đóng góp quan trọng của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại hội nghị

Việc phát huy vai trò của người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian qua đã khá hiệu quả nhưng theo Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân, cần tiếp tục có giải pháp để phát huy tốt hơn.

 “Mặt trận muốn lắng nghe ý kiến thẳng thắn của các vị, nhất là những kiến nghị về chính sách để làm tốt hơn công tác vận động bà con dân tộc thiểu số, bởi Mặt trận là nơi lắng nghe tâm tư nguyện vọng của bà con và cũng là nơi để bà con tin cậy. Mong các vị, trong thời gian tới, với uy tín của mình, tiếp tục vận động bà con cùng nhau làm ăn xóa đói giảm nghèo, giữ gìn môi trường, bảo đảm trật tự trị an trên địa bàn”, Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam đề nghị.

Trong những năm qua, xác định đúng vị trí, vai trò quan trọng của người có uy tín tiêu biểu, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống triển khai thực hiện các nội dung giải pháp phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong công tác tuyên truyền vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ Việt Nam phát động.

Thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-TTg, ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ,  Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã ban hành hướng dẫn số 2927/BTT-MTTW, ngày 07 tháng 04 năm 2008 về việc "Phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số" và công văn số 3751/BTT-MTTW, đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh vùng có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phối hợp lập danh sách và báo cáo tình hình, kết quả việc thực hiện chính sách và công tác phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số.

Cùng với việc hướng dẫn các tỉnh thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã cử các Đoàn công tác đi khảo sát tình hình thực hiện Chỉ thị 06 của Thủ tướng tại một số tỉnh như: Nghệ An, Quảng Bình, Ninh Thuận, Bình Thuận, Lai Châu, Sơn La ... Đồng thời tham gia Tổ công tác liên ngành đi kiểm tra Chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ tại 3 vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Theo Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh, thông qua các cuộc khảo sát, kiểm tra đã tổng hợp tình hình thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng ở các địa phương và đã có những ý kiến kiến nghị với Thủ tướng thông qua cuộc họp tổng kết việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác hàng năm giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Thủ tướng Chính phủ. Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Dân tộc tham gia tổng kết 5 năm thực hiện chỉ thị 06 của Thủ tướng Chính phủ và đã đóng góp nhiều ý kiến với Thủ tướng Chính phủ nhằm thực hiện tốt vai trò vận động đồng bào các dân tộc thiểu số thông qua vai trò của người có uy tín trong tất cả các lĩnh vực về kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh…

Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh phát biểu tại hội nghị

Tại các địa phương, để thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã triển khai tổ chức thực hiện, ban hành các văn bản chỉ đạo Ủy ban MTTQ các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tiến hành lựa chọn người uy tín tiêu biểu và tăng cường công tác phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong công tác vận động thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận và các tổ chức thành viên phát động, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội ở các địa phương.

Thông qua việc triển khai thực hiện các văn bản hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh, thành phố đã tăng cường công tác phối hợp với các tổ chức thành viên; các ngành như Dân tộc, Công An, Dân vận…nhằm phát huy vai trò của người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số; kết quả đã lựa chọn, xây dựng được 29.885 người có uy tín trong 53 dân tộc thiểu số ở tất cả các lĩnh vực tiêu biểu trong lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo; trong bảo tồn, giữ gìn các giá trị văn hoá dân tộc; trong bảo vệ an ninh trật tự, bảo vệ cột mốc biên giới, hòa giải cộng đồng....

Nhằm tiếp tục phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn cả nước nói chung và 5.558 người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn 7 tỉnh trong cụm thi đua miền Núi, Trung du phía Bắc nói riêng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị “Phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số và góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về nội dung công tác dân tộc”.

“Thông qua các tham luận của Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh và các vị người có uy tín tiêu biểu đại diện cho 11 dân tộc thiểu số trong cụm sẽ giúp Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lắng nghe được những tiếng nói trực tiếp ở các địa phương nhằm tiếp tục phát huy tốt hơn nữa vai trò của người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số” Phó Chủ tịch Bùi Thị Thanh khẳng định.

Theo đó, Hội nghị sẽ tập trung trao đổi và cho ý kiến về việc: Tình hình số lượng, cơ cấu thành phần, những nội dung, hình thức và các mô hình, kinh nghiệm về phát huy vai trò người có uy tín, tiêu biểu trong công tác vận động đồng bào các dân tộc thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Kết quả thực hiện chính sách đối với người có uy tín tiêu biểu, để phát huy tốt vai trò của người có uy tín tiêu biểu cần đề xuất, kiến nghị ban hành những chính sách như thế nào cho phù hợp.

Đồng thời để tổng hợp ý kiến của các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện Đại hội XII của Đảng về nội dung công tác dân tộc các đại biểu tại hội nghị đã thảo luận và góp ý trực tiếp vào nội dung phần đánh giá tình hình về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng. Và góp ý phương hướng, nhiệm vụ về nội dung công tác dân tộc trong dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng.

Nhiều ý kiến tại hội nghị cho rằng, cần phát huy tốt vai trò của người có uy tín trong cộng đồng như: thường xuyên cung cấp tài liệu, sách báo về các lĩnh vực phù hợp cho người có uy tín; các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò của người có uy tín; tạo điều kiện cho người có uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống… Tuy nhiên có một thực tế, không phải địa phương nào cũng biết khai thác thế mạnh của đội ngũ này. Đảng và Nhà nước đã có Nghị quyết và Chỉ thị, các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở phải khắc phục nhận thức khác nhau về tiêu chí, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng.

Để làm được việc này, các cấp cần có trách nhiệm chủ động xây dựng kế hoạch công tác để phát huy vai trò và khả năng của họ. Đặc biệt cần động viên cả tinh thần và vật chất đối với bản thân và gia đình những người có uy tín trong đồng bào các dân tộc.

Về lâu về dài, Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam cần có sự quan tâm chỉ đạo vấn đề này. Cụ thể, cần có quy chế phát huy vai trò người có uy tín trong thời kỳ mới. Có làm được như vậy, chúng ta sẽ có được một đội ngũ người uy tín trong các dân tộc vững mạnh, góp phần tạo nên sức mạnh Đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ghi nhận những đóng góp quan trọng của người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, nhân dịp này, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đã tặng quà cho 14 người có uy tín tiêu biểu, đại diện cho 5.558 người uy tín của 11 dân tộc thuộc 7 tỉnh miền núi, trung du phía Bắc. Cùng ngày, Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cũng đã dẫn đầu đoàn công tác đến dâng hương tại Đền thờ Bác Hồ và trồng cây lưu niệm tại An toàn khu Định Hoá, Thái Nguyên.

 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH TẠI HỘI NGHỊ:

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân tặng quà cho 14 người có uy tín
tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân chụp ảnh với các đại biểu tại hội nghị

Dạ Yến - Ảnh: Hoàng Long

Tin cùng chuyên mục

Tin mới