Nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: Con người là yếu tố quyết định

Thứ hai, 14/01/2019 07:30:00 | Chính trị
Tại Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị thứ 6 Ban Chấp hành TƯ khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập đã đưa ra mục tiêu đến năm 2021, giảm tối thiểu bình quân cả nước 10% (bằng 5.792) ĐVSNCL và 10% (bằng 205.369) biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm 2015.

Nhưng cùng với việc cắt giảm, làm sao để nâng cao chất lượng hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) là vấn đề đang được đặt ra.

Vấn đề đặt ra chính là việc giảm mạnh đầu mối nhưng làm sao gắn với nâng cao hiệu quả hoạt động các ĐVSNCL. Theo TS. Nguyễn Viết Lợi - Viện trưởng Viện chiến lược và chính sách tài chính, để đẩy mạnh đổi mới toàn diện, tái cơ cấu các ĐVSNCL trong thời gian tới cần đẩy mạnh hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật, trong đó cần tăng cường hơn nữa quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm cho các ĐVSNCL về nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính trên cơ sở giảm bớt các rào cản quy định có liên quan. Đồng thời tập trung sắp xếp, tổ chức lại các ĐVSNCL trên cơ sở hoàn thiện các quy định của pháp luật về tiêu chí phân loại, điều kiện thành lập, sáp nhập, hợp nhất, giải thể các ĐVSNCL theo từng ngành, lĩnh vực từ đó góp phần cơ cấu lại các ĐVSNCL và cơ cấu lại NSNN cho các ĐVSNCL.

Ông Lợi cũng cho rằng, cần đổi mới cơ chế phân bổ ngân sách cho các ĐVSNCL trên cơ sở các ưu tiên và xác định rõ các kết quả đầu ra. Mặt khác, đẩy mạnh chuyển đổi việc cấp phát kinh phí sang hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ. Bên cạnh đó đảm bảo tự chủ về nguồn thu và quản lý nguồn thu của các ĐVSNCL theo hướng các ĐVSNCL cần chủ động trong việc tìm kiếm, khai thác và phát triển các hoạt động sự nghiệp nhằm tăng nguồn thu sự nghiệp thông qua vận động các nguồn viện trợ, tài trợ trong và ngoài nước, đẩy mạnh các hoạt động tạo nguồn thu từ sự đóng góp trên cơ sở nâng cao chất lượng dịch vụ, thực hiện cơ chế giá dịch vụ, tăng cường liên kết, thúc đẩy hợp tác công tư (PPP) và đẩy mạnh hợp tác quốc tế.

Tuy nhiên, PGS.TS Vũ Quang Thọ - Viện trưởng Viện Công nhân công đoàn cho rằng, muốn nâng cao hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL yếu tố đầu tiên quan trọng nhất ở nước ta chính là vấn đề con người sau đó mới đến các yếu tố kỹ thuật. Bởi dù có kỹ thuật mà không có con người thì cũng không giải quyết được vấn đề. Cho nên trước tiên phải nâng cao trình độ của con người, sau đó là ý thức giác ngộ, phát huy được tinh thần thi đua để đề cao trách nhiệm cá nhân và nâng cao tinh thần kỷ luật, hiệu suất, hiệu quả làm việc. “Cũng đã có nhiều giải pháp được đưa ra với nhiều ý kiến khác nhau song theo quan điểm của cá nhân tôi trong điều kiện hiện nay, thời điểm này thì con người vẫn là yếu tố sống còn. Bởi con người đề ra chủ trương, lý thuyết, thực hiện, và hiệu quả là do con người chứ chưa phải các yếu tố khác”-ông Thọ nhìn nhận.

Trong khi đó, ông Bùi Sỹ Lợi - Phó Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, các ĐVSNCL cũng cần được chuyển sang hình thức tự chủ, tự chịu trách nhiệm bởi khi đã hoàn thành nhiệm vụ theo hợp đồng ký kết với Nhà nước thì sẽ có nguồn kinh phí để trả lương. Trả lương phải trên cơ sở hiệu quả, hiệu suất, năng suất lao động và mức độ cống hiến cho nên đòi hỏi các ĐVSNCL cũng sẽ tự mình tổ chức, sắp xếp, tinh giảm biên chế, nâng cao năng suất lao động để tăng tiền lương khoán cho cán bộ viên chức.    

H.Vũ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới