Nội dung quan trọng của Hội nghị 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

16:49:30 16/05/2019 | Chính trị
Tại Hội nghị này, Trung ương bàn thảo Đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; chuẩn bị cho việc chỉ đạo tiến hành đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Nội dung quan trọng của Hội nghị 10 Ban Chấp hành TW Đảng khóa XII

Theo TTXVN

Tin cùng chuyên mục

Tin mới