Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Thứ hai, 24/12/2018 10:31:34 | Chính trị
Trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, cán bộ, đảng viên nhất là người đứng đầu cần phải thể hiện quyết tâm, quyết liệt nêu cao tính tiền phong, gương mẫu trong rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác... Qua đó, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Thành uỷ Cẩm Phả tổ chức hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với tập thể và cá nhân các Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020. Ảnh: Bạch Dương (Trung tâm TT-VH Cẩm Phả).

Xác định rõ điều đó, thời gian qua, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh đã được thực hiện gắn với Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư (khóa XI). Theo đó, tỉnh đã rà soát, bổ sung và cơ bản hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định về mối quan hệ, lề lối làm việc; quản lý tổ chức cán bộ; tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là đối với các lĩnh vực như tổ chức bộ máy, quản lý và sử dụng biên chế, công chức, viên chức; đã quy định thực hiện trách nhiệm “nêu gương” của cán bộ, lãnh đạo chủ chốt các cấp. Riêng đội ngũ cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, lãnh đạo chủ chốt các cấp có quy định về tiêu chuẩn chức danh cụ thể.

Trong thực hiện tự phê bình và phê bình, Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 06-HD/TU ngày 12/11/2014 về “kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hằng năm”. Đến nay, đã tổ chức kiểm điểm phê bình và tự phê bình tại 14/14 ban thường vụ huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 5/5 ban thường vụ đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy (Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh, Than Quảng Ninh); 10/10 ban cán sự đảng, đảng đoàn trực thuộc; có 4.727 chi bộ, 907 chi, đảng bộ cơ sở, đảng bộ bộ phận và 100% cấp ủy viên đã hoàn thành kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4. Trong đó tập trung làm rõ trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ; các quy định, quy chế làm việc; quản lý và phát triển đảng viên; thực hiện chuẩn mực đạo đức của người cán bộ, đảng viên, chấn chỉnh tác phong làm việc, quan hệ với nhân dân, trách nhiệm trong công tác, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nội bộ, tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý; tạo các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và xã hội.

Phát huy tính tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên

Cán bộ, đảng viên TP Hạ Long, tham gia dọn vệ sinh môi trường trong "Ngày chủ nhật vì Hạ Long xanh". (Ảnh: Nguyễn Thanh)>

Tỉnh đã đề ra khẩu hiệu “Đoàn kết thống nhất - Năng động sáng tạo - Dân chủ kỷ cương - Xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh”, hằng năm tổ chức tốt việc học tập các chuyên đề với 95% cán bộ, đảng viên và 80% đoàn viên, hội viên tham gia, 100% tổ chức và 95-97% cán bộ, đảng viên đăng ký nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của từng tổ chức, cá nhân và chủ đề do Trung ương chỉ đạo.

Kết quả bước đầu cho thấy, một số mặt có chuyển biến tích cực rõ nét, cán bộ, đảng viên có ý thức trách nhiệm rõ rệt hơn trong công việc được giao; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, tăng cường đối thoại để tạo sự đồng thuận trong nhân dân; gương mẫu thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng gia đình, tổ dân, khu phố văn hóa... Quá trình tự phê bình, phê bình và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã góp phần đấu tranh với những suy nghĩ và hành vi sai trái, cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, tiêu cực. Nhiều vụ việc nghiêm trọng, phức tạp đã được phát hiện và tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm minh, được nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Cùng với những nội dung trên, thời gian qua, tỉnh cũng chú trọng xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức khi để xảy ra sai phạm; tổ chức kiểm điểm tập thể cá nhân, gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Trong đó 85 tập thể cấp ủy tỉnh, huyện và tương đương, 490 cán bộ lãnh đạo, quản lý diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; 798 tập thể cấp ủy cơ sở đã tiến hành kiểm điểm nghiêm túc, liên hệ với 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Tỉnh cũng chú trọng cơ chế gợi ý kiểm điểm. Đơn cử như Ban Thường vụ Huyện ủy Hoành Bồ và Hải Hà được Ban Thường vụ Tỉnh ủy gợi ý kiểm điểm sai phạm trong công tác giải phóng mặt bằng, quản lý ngân sách, 24 tập thể trực thuộc cấp ủy huyện và tương đương được gợi ý kiểm điểm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh, quản lý đất đai tài nguyên, giải phóng mặt bằng, an toàn, vệ sinh lao động, giám định chất lượng sản phẩm... Cùng với đó, việc kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cũng được đặc biệt quan tâm. Kết quả kiểm điểm, xử lý nhìn chung kịp thời, rõ trách nhiệm, thể hiện rõ tính kiên quyết...

Phát huy những kết quả đạt được, hiện Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, trong đó đặc biệt là công tác tổ chức, cán bộ, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp, qua đó, góp phần quan trọng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

PV (theo Báo Quảng Ninh)

Tin cùng chuyên mục

Tin mới