Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

18:07:49 24/04/2019 | Chính trị
Ngày 24/4, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII do ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Kinh tế Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện, làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu.

Tiểu ban văn kiện Đại hội XIII làm việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Bình biểu dương tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã nỗ lực thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng nêu trong Cương lĩnh xây dựng đất nước (2011), Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và đạt được những thành tựu quan trọng trên các mặt kinh tế, văn hóa - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) bình quân giai đoạn 2011-2018 đạt 6,6%; Thu nhập bình quân đầu người năm 2018 đạt cao - 5.881 USD; quy mô kinh tế và nộp ngân sách quốc gia đứng thứ 3 sau TPHCM và Hà Nội; trở thành tỉnh có quy mô lớn kinh tế lớn trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và là một cực tăng trưởng quan trọng của cả nước. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị tỉnh làm rõ những vấn đề đặt ra đối với Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong quá trình phát triển thời gian tới. 

Qua trao đổi giữa đoàn công tác với Thường vụ tỉnh ủy, ông Bình đề nghị tỉnh cần nhất quán quan điểm xuyên suốt thời gian qua là phát triển nhanh nhưng phải bền vững, không chỉ bền vững về mặt môi trường mà phải bền vững về ổn định chính trị, xã hội, đặc biệt phải lấy người dân là trung tâm, để người dân cảm nhận và được thụ hưởng những thành tựu của quá trình phát triển. 

Đánh giá cao cơ cấu kinh tế và tỷ trọng công nghiệp hiện tại, Trưởng ban Kinh tế Trung ương đề nghị tỉnh cần xác định rõ thứ tự ưu tiên trong mục tiêu phát triển, theo đó phát triển công nghiệp theo hướng bền vững, cảng biển kết hợp dịch vụ logistic, nông nghiệp và du lịch. 

Ông Bình đề nghị tỉnh cần tiếp tục quan tâm phát triển nông nghiệp để giải phóng nguồn lực lớn trong lĩnh vực này, phát triển nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất lao động và giá trị để giải phóng nguồn lực đất đai phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa. Tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tạo môi trường thông thoáng thu hút đầu tư chứ không áp dụng mô hình cũ chạy đua cắt giảm thuế, phí; nghiên cứu các giải pháp thu hút công nghệ cao để nâng cao năng suất lao động và coi đây là vấn đề xuyên suốt, trọng tâm để đổi mới mô hình tăng trưởng; tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế tư nhân để huy động nguồn lực xã hội vào phát triển kinh tế… 

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đồng chí đề nghị tỉnh cần phát huy các kết quả đã đạt được, tiếp tục làm tốt để đảm bảo niềm tin của nhân dân, vai trò nêu gương của cán bộ Đảng viên, sự trong sạch vững mạnh của các tổ chức Đảng và sự ổn định chính trị của tỉnh. 

Ông Bình ghi nhận những kiến nghị của Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu và sẽ tổng hợp, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

M.Loan

Tin cùng chuyên mục

Tin mới