Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp phòng, chống tham nhũng
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp phòng, chống tham nhũng - 1
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với các đồng chí Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp phòng, chống tham nhũng - 2
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp phòng, chống tham nhũng - 3
 
Ông Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
 
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp phòng, chống tham nhũng - 4
 
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo cuộc họp. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN).
 
Theo TTXVN