Truy trách nhiệm trong giải phóng mặt bằng

Thứ năm, 12/07/2018 08:00:27 | Chính trị
Ngày làm việc thứ ba (11/7), kỳ họp VI, HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021, các đại biểu đã tập trung chất vấn UBND tỉnh liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Nguyễn Đình Xứng đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về những tồn tại, hạn chế trong lĩnh vực này.

Theo đó, Báo cáo kết quả giám sát công tác GPMB các dự án (DA) trọng điểm và các DA tại Khu kinh tế Nghi Sơn của Ban kinh tế - ngân sách (Ban KTNS) HĐND tỉnh tại kỳ họp cho thấy: Một số DA lớn, GPMB không đảm bảo tiến độ, kéo dài nhiều năm làm giảm hiệu quả nguồn vốn, ảnh hưởng đến môi trường đầu tư.

Vướng mắc về GPMB chủ yếu tập trung tại các thị xã, thành phố, huyện đồng bằng, ven biển. Đối với TP Thanh Hoá, đến thời điểm này, trong 10 DA UBND tỉnh giao GPMB trong năm 2018, mới chỉ có 1 DA cơ bản GPMB xong.

Ngoài ra, TP Thanh Hoá có 159 DA, trong đó có 60 DA có quy mô lớn với 15.127 hộ dân bị ảnh hưởng, 991ha đất bị thu hồi hiện vẫn còn tới 19 DA GPMB chậm, một số DA chưa triển khai…

 Anh Tuấn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới