Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ tư, 16/05/2018 19:36:11 | Chính trị
Ngày 16/5, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cùng Bào tàng Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị”.

Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học “Tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh - Nội dung và giá trị”.

Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng, thấm nhuần đạo đức Cách mạng với nội dung toàn diện trong đó chú trọng các chuẩn mực cơ bản: Trung với nước, hiếu với dân, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; yêu thương con người, tinh thần quốc tế trong sáng. Trong đó, ý chí quyết tâm suốt đời đấu tranh cho Đảng, cho Cách mạng là điều chủ chốt nhất.
Hội thảo khoa học tổ chức đúng dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890- 19/5/2018), là hoạt động thiết thực góp phần thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đàng; Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ”; Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Phát biểu tại hội thảo, PGS. TS Lê Quốc Lý, Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đã khái quát lại nội dung và giá trị của tư tưởng xây dựng Đảng về đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

Theo đó, xây dựng Đảng về đạo đức là xây dựng cái “gốc” cho sự vững bền của Đảng, nhằm tăng cường sự thống nhất trong Đảng, là điều kiện để củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đồng thời, xây dựng Đảng về đạo đức giúp tăng cường nền tảng sức mạnh của Đảng, để đấu tranh chống nguy cơ suy thoái của một đảng cầm quyền.

“Trong sự nghiệp đổi mới hiện nay, Đảng ta thường xuyên chú trọng công tác xây dựng Đảng. Đảng ta vẫn giữ vững bản chất của một đảng cách mạng chân chính…Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, công tác xây dựng Đảng vẫn còn không ít hạn chế, yếu kém…Tình trạng trên đòi hỏi Đảng càng cần phải coi trọng, đẩy mạnh và quyết tâm chỉ đạo chặt chẽ hơn nữa công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là về đạo đức. Một trong những giải pháp hiệu quả góp phần khắc phục tình trạng này là trở lại với những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng đảng về đạo đức, coi đó là cơ sở phương pháp luận trong việc chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác xây dựng Đảng về đạo đức hiện nay”, PGS. TS Lê Quốc Lý nhận định.

Tại buổi hội thảo các chuyên gia, nhà khoa học đã trình bày các tham luận xoay quanh tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức, đạo đức của Đảng viên, công tác xây dựng Đảng qua tư tưởng Hồ Chí Minh. 

Theo PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, khó khăn nhất hiện nay trong việc xây dựng Đảng về đạo đức là chống lại chủ nghĩa cá nhân. Đây là nguyên nhân của mọi căn bệnh tiêu cực trong Đảng. Vì vậy, trước tiên cần xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược có đủ các tiêu chuẩn về đức và tài.  

“Để làm được điều này, cần sự chung tay của cả hai phía là Đảng viên và các tổ chức Đảng. Mỗi cán bộ, Đảng viên thuộc diện chiến lược buộc phải phấn đấu, rèn luyện theo những tiêu chuẩn chung về đạo đức, trí tuệ, năng lực, tầm nhìn chiến lược, khả năng lãnh đạo, rồi xét đến những tiêu chí cụ thể hơn. Đồng thời, các tổ chức Đảng từ Trung ương cho tới cấp Ủy cũng phải chú trọng đào tạo, giáo dục bồi dưỡng nhiều hơn nữa để ra đời đội ngũ những cán bộ, Đảng viên có chất lượng”, PGS. TS Nguyễn Trọng Phúc nhấn mạnh.

Lê Quỳnh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới