Tăng cường đối thoại với dân, không để phát sinh tố cáo vượt cấp

Thứ hai, 25/12/2017 14:38:16 | Chủ tịch nước
Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, ngành Tư pháp Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài…

Tăng cường đối thoại với dân, không để phát sinh tố cáo vượt cấp

Chủ tịch nước Trần Đại Quang phát biểu.

Sáng 25/12, Bộ Tư pháp đã tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2018. Chủ tịch nước Trần Đại Quang đến dự và phát biểu tại Hội nghị.

Xử lý triệt để văn bản trái pháp luật

Theo Báo cáo tổng kết công tác tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018, trong bối cảnh khối lượng công việc tăng, nhiều việc phát sinh ngoài kế hoạch, điều kiện về nhân lực, kinh phí, cơ sở vật chất còn hạn chế…, ngành Tư pháp đã đạt được những thành quả đáng ghi nhận.

Cụ thể đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện 313 nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, qua đó đã hoàn thành 279 nhiệm vụ, đang tiếp tục thực hiện 34 nhiệm vụ (chủ yếu là nhiệm vụ có thời hạn hoàn thành trong năm 2018), không có nhiệm vụ quá hạn.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu, bên cạnh những kết quả đã đạt được thì ngành Tư pháp trong năm 2017 vẫn còn tồn tại nhiều hạn chế như: Còn tình trạng lùi, rút các dự án luật; chất lượng một số văn bản quy phạm pháp luật chưa cao.

Trong thi hành án dân sự, số việc và tiền có điều kiện chưa thi hành xong chuyển kỳ sau còn nhiều; nhiều cơ quan, cá nhân chưa chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực về vụ việc hành chính; việc giải quyết thủ tục hành chính trong công tác hộ tịch, chứng thực, lý lịch tư pháp còn có sai sót, bị dư luận lên tiếng. Quản lý nhà nước trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp ở một số địa phương còn yếu; vi phạm trong lĩnh vực công chứng, bán đấu giá còn nhiều...

Từ những kết quả cũng như hạn chế trên, Bộ Tư pháp đã nêu rõ 8 nhóm giải pháp trọng tâm trong năm 2018, trong đó đáng lưu ý là việc thực hiện rà soát, đánh giá tổng thể pháp luật Việt Nam phục vụ việc xem xét phê chuẩn các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và hoàn thiện hệ thống pháp luật nhằm thực hiện hội nhập quốc tế theo Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 3/6/2017 của Hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Một nhóm giải pháp quan trọng không kém là việc thực hiện tốt công tác kiểm tra, kịp thời xử lý văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) theo thẩm quyền, tập trung xử lý triệt để các văn bản trái pháp luật đã được phát hiện và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với người tham mưu ban hành văn bản trái pháp luật.

Trong công tác thi hành án dân sự, Bộ Tư pháp cho biết sẽ xây dựng, trình Quốc hội, Chính phủ Đề án miễn thi hành án các khoản thu, nộp ngân sách không có điều kiện thi hành, đã tồn đọng trong nhiều năm; tập trung giải quyết có hiệu quả các khoản nợ của tổ chức tín dụng; các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; bảo đảm thi hành dứt điểm các các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính còn tồn đọng. Đáng chú ý sẽ đề xuất xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các trường hợp không chấp hành án hành chính, gắn với trách nhiệm người đứng đầu, nhất là Chủ tịch UBND các cấp trong thi hành án hành chính”…

Tăng cường đối thoại với dân, không để phát sinh tố cáo vượt cấp

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đánh giá Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp đã bám sát sự lãnh đạo,chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành tốt các nhiệm vụ đề ra. Đặc biệt đã làm tốt công tác tham mưu với Chủ tịch nước trong công tác quốc tịch, giải quyết số lượng lớn các việc về quốc tịch như nhập quốc tịch Việt Nam, cho trở lại quốc tịch Việt Nam, cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam cũng như giải quyết hiệu quả vấn đề quốc tịch, hộ tịch đối với người gốc Việt di cư tự do từ Campuchia về nước, cư dân biên giới với Lào.

Tuy nhiên Chủ tịch nước lưu ý trong bối cảnh đất nước ta bước vào thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng với những thời cơ, thuận lợi rất cơ bản, nhưng cũng phải đối mặt với những khó khăn, thách thức đan xen. Trong đó, Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các cam kết trong Cộng đồng ASEAN và Tổ chức Thương mại thế giới, tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới.. Vì vậy yêu cầu, nhiệm vụ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp đặt ra rất nặng nề.

Do đó Chủ tịch nước Trần Đại Quang đề nghị, ngành Tư pháp tiếp tục chủ động tham mưu với Đảng, Nhà nước thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là về xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, bảo đảm quyền con người, quyền công dân.

Đồng thời, ngành cần làm tốt công tác tham mưu với Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp. Đồng thời tăng cường công tác theo dõi thi hành án hành chính; xây dựng và thực hiện các giải pháp giảm số lượng án tồn đọng, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt trong các vụ án kinh tế, tham nhũng.

Qua đó, củng cố niềm tin của nhân dân vào tính nghiêm minh của pháp luật và cơ quan tư pháp, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tăng cường đối thoại trực tiếp với công dân, không để phát sinh những vụ khiếu nại, tố cáo vượt cấp, phức tạp, kéo dài; tăng cường công tác tự kiểm tra, kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và cảnh báo, phòng ngừa vi phạm trong toàn hệ thống thi hành án dân sự...

Để thực hiện tốt nhiệm vụ trên theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang yếu tố con người rất quan trọng do đó Ngành Tư pháp cần chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức tốt, tinh thần trách nhiệm cao, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Chủ tịch nước yêu cầu ngành sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế. Siết chặt kỷ cương, kỷ luật công vụ, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ; nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

“Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm pháp luật, sách nhiễu người dân và DN. Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; rà soát, xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ khiếu kiện, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài”, Chủ tịch nước lưu ý. 

Lan Hương

Tin cùng chuyên mục

Tin mới