Giáo hội Phật giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc trong thời kỳ mới

09:59:48 20/09/2019 | Đại hội MTTQ các cấp
Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cho rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, phấn đấu nỗ lực cống hiến hết mình vì lý tưởng xây dựng một xã hội tình thương, an lạc và hạnh phúc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

Giáo hội Phật giáo góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc trong thời kỳ mới

Hoà thượng Thích Thiện Nhơn phát biểu tham luận tại Đại hội.

Phát biểu tham luận tại Đại hội, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch không chuyên trách UBTƯ MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho rằng, tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân là một trong những nhiệm vụ, vai trò quan trọng hàng đầu của MTTQ Việt Nam.

Hơn bao giờ hết, tinh thần đoàn kết luôn là chất keo gắn bó tất cả các mối quan hệ trong cuộc sống, đưa đến một sự thành công viên mãn. Dẫn lại lời Chủ tịch Hồ Chí Minh “Không có thứ vũ khí nào khác có đủ sức mạnh vô địch để chiến thắng kẻ thù ngoài sự đoàn kết các giai cấp, các dân tộc, các tôn giáo”, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cho rằng, vấn đề tập hợp, đoàn kết và đoàn kết tôn giáo trong thời đại ngày nay chưa bao giờ mất đi ý nghĩa và vai trò quan trọng của nó. Điều này được thể hiện rất rõ qua tư tưởng của Đức Phật trong Kinh Trường Bộ, phẩm Kinh Đại Niết Bàn như sau: “Này các Tỳ kheo, ngày nào chư đệ tử còn hội họp, chung sống trong tinh thần đoàn kết, làm việc, trong tinh thần đoàn kết, giải tán trong tinh thần đoàn kết, thì nhất định giáo pháp không thể suy đồi mà trái lại còn phồn thịnh hơn trước”.

“Mặt trận Tổ quốc từ khi ra đời trải qua chiều dài của lịch sử thăng trầm, yếu tố không tách rời đó là đoàn kết và phát huy tinh thần của dân tộc và tư tưởng Hồ Chí Minh. Chính vì vậy, vị trí của MTTQ đã trở nên quan trọng trong khối đại đoàn kết, với vai trò tập hợp các tổ chức lại đã làm nên thành công thắng lợi đặc biệt trong thời kỳ hội nhập và phát triển, nó càng trở nên quan trọng hơn”, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định.

Đạo Phật có mặt ở Việt Nam hơn 2000 năm và lịch sử đã chứng minh Phật giáo là tôn giáo có truyền thống yêu nước, hằng vì lợi ích chúng sanh, trong suốt quá trình đồng hành cùng dân tộc, với vai trò hộ quốc an dân, Phật giáo Việt Nam đã có những đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam, nhất là việc tạo được sự hòa hợp đoàn kết, đồng thuận nhất quán trong tập thể Tăng, Ni, Phật tử để cùng nhau chung tay xiển dương các giá trị đạo đức, nhân văn, vì hạnh phúc của chúng sinh, vì hòa bình của đất nước và nhân loại.

Thời đại ngày nay, hòa cùng sự thịnh trị của đất nước, Phật giáo nước nhà cũng ngày càng phát triển, tiếp tục khẳng định vai trò là một thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đồng hành gắn bó với khối đại đoàn kết toàn dân, với tiềm lực và truyền thống hộ quốc an dân, được sự quan tâm hỗ trợ của Nhà nước và sự động viên khích lệ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn cho rằng, Giáo hội Phật giáo Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh sẵn có, phấn đấu nỗ lực cống hiến hết mình vì lý tưởng xây dựng một xã hội tình thương, an lạc và hạnh phúc, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

“Đất nước đang từng ngày hội nhập vào dòng chảy kỷ nguyên với nhiều cơ hội và thách thức, chính vì vậy mà hơn bao giờ hết, chúng tôi thiết nghĩ ngoài các hoạt động từ thiện nhân đạo phục vụ mục tiêu chiến lược an sinh xã hội lâu dài, thì việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, đồng thời đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư… tất cả đều là những việc làm vô cùng quan trọng, đòi hỏi sự nỗ lực nhiều hơn nữa của nhiều giới nhiều ngành, tất nhiên trong đó không thể thiếu bổn phận trách nhiệm của Phật giáo nước nhà”, Hoà thượng Thích Thiện Nhơn khẳng định.

Dạ Yến
Ảnh: Quang Vinh

Tin cùng chuyên mục

Tin mới