Hiệu quả trong các chương trình hành động gắn liền với sự đồng thuận của nhân dân

08:12:00 21/05/2019 | Đại hội MTTQ các cấp
Nhiệm kỳ 2014 – 2019,  MTTQ quận Long Biên, TP. Hà Nội đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều hoạt động sáng tạo, hiệu quả trong xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. 

Hiệu quả trong các chương trình hành động gắn liền với sự đồng thuận của nhân dân

Ông Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc cụm dân cư liên cơ, phường Sài Đồng.

5 năm qua cùng với hệ thống MTTQ các cấp, MTTQ quận Long Biên đã và đang khẳng định vai trò, vị trí của MTTQ trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn. Đó chính là sự chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội, chủ động phối hợp với chính quyền trong việc giải quyết các vấn đề dân sinh bức xúc. 

MTTQ các cấp phối hợp với các tổ chức thành viên tổ chức 3.150 hội nghị tuyên truyền, có hơn 378 nghìn lượt người tham dự. Tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã đi vào chiều sâu và đạt nhiều kết quả thiết thực: Chất lượng gia đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa  ngày càng được nâng cao, công tác an sinh xã hội, chăm sóc các gia đình chính sách, các hộ nghèo ngày càng được quan tâm nhiều hơn. MTTQ các cấp đã vận động được hơn 12,7 tỷ đồng; xây, sửa 65 nhà Đại đoàn kết, trị giá hơn 3,5 tỷ đồng và tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp người nghèo trên địa bàn quận; quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”  đạt  8,726 tỷ đồng; đã xây, sửa 59 nhà tình nghĩa, trị giá 3,64 tỷ đồng. 

Thực hiện có hiệu quả mô hình “Cộng đồng chung sức giúp đỡ giảm nghèo bền vững“, huy động được 775 triệu đồng, giúp đỡ được 25 hộ thoát nghèo và gần 150 hộ được hỗ trợ hàng tháng. Từ năm 2014 đến nay, toàn quận có trên 91,2% hộ gia đình đạt gia đình văn hoá; 80,6%  lượt tổ dân phố đạt danh hiệu Tổ dân phố văn hoá; tỷ lệ hộ khá, hộ giàu tăng, hộ nghèo giảm còn 0,41% năm 2018. Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, hàng trăm ý kiến, kiến nghị của cử tri được giải quyết và trả lời qua các hội nghị tiếp xúc cử tri, hội nghị nhân dân. Ủy ban MTTQ  các phường cũng đã tổ chức nhiều hội nghị để nhân dân đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Làm tốt công tác giám sát đảng viên sinh hoạt tại nơi cư trú; giám sát cán bộ, đảng viên theo kế hoạch tu dưỡng thực hiện Nghị quyết TW4 gắn với Chỉ thị 05/BCT và Bộ quy tắc ứng xử của Thành phố; giám sát công tác cải cách hành chính; giám sát đầu tư cộng đồng tại các công trình dự án… 

Đặc biệt, thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về giám sát, phản biện xã hội, MTTQ quận và các phường đã chủ động lựa chọn nhiều nội dung thiết thực để tổ chức giám sát.  Qua giám sát đã có nhiều kiền nghị, đề xuất và đưa ra các giải pháp trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương trên các lĩnh vực: quản lý đất đai, quản lý trật tự đô thị, chính sách an sinh xã hội, thu ngân sách, các quy chế dân chủ, cải cách hành chính….. 

Với sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Thành phố Hà Nội, Quận ủy, sự phối hợp chặt chẽ và tạo điều kiện tốt nhất của HĐND – UBND, các ban, ngành của quận, sự phối hợp hành động của các tổ chức thành viên, sự nỗ lực phấn đấu của đội ngũ cán bộ Mặt trận và sự hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân, công tác Mặt trận trên địa bàn quận ngày càng được quan tâm, vai trò vị trí của MTTQ được nâng cao, các hoạt động ngày càng thiết thực và hiệu quả. Nhiệm kỳ qua MTTQ quận Long Biên đã hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình, hoàn thành các mục tiêu và chương trình hành động của Đại hội nhiệm kỳ 2014-2019 đề ra, góp phần hoàn thành các chương trình công tác của Đảng bộ, các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, an ninh- quốc phòng của địa phương. 

Ghi nhận những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2014 – 2019 MTTQ quận được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng 2 và nhiều Bằng khen, giấy khen của các cấp. Hàng năm được MTTQ Thành phố xếp loại đơn vị Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết – Đổi mới và Hiệu quả”, cùng các mục tiêu, chỉ tiêu và chương trình hành động cụ thể, tin tưởng rằng nhiệm kỳ 2019 – 2024, MTTQ quận Long Biên tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố và mở rộng tổ chức thành viên, nâng cao chất lượng hoạt động của MTTQ các cấp, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, thực sự là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân. 

Đàm văn Huân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới