Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Khẳng định vị thế Mặt trận trong giai đoạn mới

07:30:00 23/05/2019 | Đại hội MTTQ các cấp
Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Ba Đình, TP Hà Nội Tống Học Nghĩa nhấn mạnh, vai trò của MTTQ và các tổ chức thành viên quận Ba Đình ngày càng được nâng cao, khẳng định được vị thế trong giai đoạn mới.

Hướng tới Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019-2024: Khẳng định vị thế Mặt trận trong giai đoạn mới

Chủ tịch Ủy ban MTTQ quận Ba Đình Tống Học Nghĩa (phải) tiếp nhận ủng hộ Ngày Vì người nghèo.

Theo ông Tống Học Nghĩa, trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp quận Ba Đình đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội làm nòng cốt được tổ chức sâu rộng, thiết thực. Trong đó là việc kịp thời nắm bắt và phản ánh tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, từ đó tham mưu với cấp ủy đảng và phối hợp với chính quyền chăm lo, giải quyết các vấn đề dân sinh, dân chủ, bảo đảm an sinh xã hội. Cùng với đó, hoạt động giám sát, phản biện xã hội từng bước đạt kết quả. Những phát hiện, kiến nghị của Mặt trận được chính quyền tiếp thu, được nhân dân đồng tình ủng hộ.

Đặc biệt, công tác giảm nghèo thực hiện có hiệu quả, đã có nhiều biện pháp, giải pháp cụ thể trong tổ chức thực hiện, do đó tới nay trên địa bàn quận không còn hộ nghèo.

Trong 5 năm (2014-2018) quỹ “Vì người nghèo” quận, phường đã tiếp nhận số tiền 8.137.958.000 đồng. Từ nguồn quỹ thu được đã hỗ trợ hàng ngàn lượt người nghèo, cận nghèo, các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong cuộc sống với tổng trị giá 6.077.595.600 đồng, xây mới 8 căn nhà Đại đoàn kết, sửa chữa 15 căn nhà với tổng trị giá 478.000.000 đồng. Hỗ trợ vốn, khám chữa bệnh, tặng học bổng cho học sinh nghèo với giá trị lên đến 638.890.000 đồng. Công tác quản lý, sử dụng quỹ đúng mục đích, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy chế, nguyên tắc, thủ tục và tổ chức hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng. Điển hình như Hội Cựu chiến binh quận đã giúp cho 2.410 hội viên vay vốn số tiền 54 tỷ đồng, giải quyết 2.460 việc làm, sửa chữa, xóa 12 nhà dột nát cho hội viên trong quận, 4 nhà hội viên cựu chiến binh nghèo các huyện bạn với số tiền hàng trăm triệu đồng, vận động 317 triệu xóa nhà dột nát cho cựu chiến binh toàn thành phố.

Đáng chú ý, ông Tống Học Nghĩa cho biết, hoạt động giám sát có nhiều tiến bộ, hình thức giám sát đa dạng, nội dung giám sát trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức có sáng tạo, đưa ra nhiều kiến nghị thiết thực, sát với yêu cầu và điều kiện thực tế, bảo đảm tính khả thi. Vị thế, vai trò của MTTQ các cấp được nâng lên. Hoạt động giám sát của Mặt trận và các tổ chức thành viên ở cơ sở đã có cơ chế thiết thực và cụ thể, từ đó đưa hoạt động giám sát của MTTQ và các tổ chức thành viên trở thành nhiệm vụ thường xuyên, ngày càng có hiệu quả, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, trong sạch vững mạnh.

“Trong nhiệm kỳ qua, MTTQ các cấp đã tiếp 2.554 lượt công dân, tiếp nhận 2.469 đơn thư khiếu nại và phản ánh, kiến nghị, đã chuyển giải quyết 2.438 đơn thư và ý kiến. Hòa giải thành công 1.960/2176 vụ việc (đạt tỷ lệ 90,07%) tại địa bàn dân cư, hạn chế phát sinh đơn thư khiếu kiện. Ủy ban MTTQ quận và phường đã tổ chức 47 cuộc đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Cấp quận đã tiếp thu 54 ý kiến kiến nghị. Cấp phường tiếp nhận 433 ý kiến kiến nghị. Ngoài ra, 14 Ban Thanh tra nhân dân phường đã tham gia giám sát 523 cuộc. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng giám sát 325 công trình, dự án triển khai trên địa bàn phường, phát hiện 33 trường hợp vi phạm, đã gửi kiến nghị đến các chủ đầu tư, nhà thầu, Ban Quản lý các dự án yêu cầu tháo dỡ, thay đổi hoặc kiểm tra, xử lý, khắc phục những sai phạm, thiếu sót góp phần nâng cao chất lượng các công trình, dự án” – ông Tống Học Nghĩa nêu những con số.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ quận và phường cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại trực tiếp  giữa lãnh đạo cấp ủy và chính quyền các cấp với MTTQ, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn nhằm giải quyết các bức xúc của cử tri về các nội dung liên quan đến đời sống dân sinh như: Quy hoạch giải phóng mặt bằng, di dân tái định cư, cải tạo chung cư cũ nguy hiểm, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cấp phép xây dựng, quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... Các ý kiến tham gia đóng góp đều tâm huyết, trí tuệ, trách nhiệm và được Quận ủy, Đảng ủy phường trao đổi thắng thắn, tiếp thu, tạo được sự đồng thuận cao.

Nhấn mạnh vai trò của Mặt trận ngày càng được nâng cao, khẳng định được vị thế trong giai đoạn mới, ông Tống Học Nghĩa cho rằng: Nhiệm kỳ qua MTTQ quận Ba Đình đã có nhiều đổi mới hoạt động theo hướng nâng cao hiệu lực, hiệu quả với phương châm sát cơ sở, gần dân. Đa dạng hóa các hình thức tổ chức, tập hợp đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của quận.

Hạnh Nhân

Tin cùng chuyên mục

Tin mới