An Giang: Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm

15:12:29 31/10/2019 | Dân tộc
Ngày 31/10, An Giang tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ III, năm 2019.

An Giang: Công tác giảm nghèo cho đồng bào dân tộc ngày càng được quan tâm

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải tặng bằng khen cho các đại biểu có thành tích.

Dân số An Giang có trên 1,9 triệu người, trong đó có gần 120.000 người dân tộc thiểu số, chiếm 5,26% với 29 dân tộc cùng sinh sống, trong đó có 4 dân tộc có dân số đông, sinh sống lâu đời là Kinh, Hoa, Khmer và Chăm.  

Những năm qua, các cấp ủy, chính quyền luôn quan tâm, tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tích cực nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nổi bật là hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số luôn được tỉnh An Giang quan tâm đầu tư và có nhiều chuyển biến khởi sắc.

Đến nay, toàn tỉnh có 100 số xã, phường có đường ô tô đến tận trung tâm xã, ấp; 100% số xã có trạm y tế, công trình thủy lợi, nhà bưu điện văn hóa, trạm truyền thanh, lưới điện quốc gia; 90% hộ dân sử dụng diện và số hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh ngày càng tăng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy An Giang Võ Anh Kiệt cho biết: Trong 5 năm qua, nguồn vốn từ Chương trình 135 đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ trực tiếp cho 116.448 hộ nghèo thực hiện các mô hình sản xuất nấm rơm trong nhà, nuôi lươn, nuôi bò, trồng rau màu an toàn…; 11.278 hộ đồng bào dân tộc thiểu số được vay vốn với số tiền hơn 162 tỷ đồng vốn tín dụng chính sách, chiếm 41,85% trên tổng số hộ đồng bào dân tộc thiểu số và chiếm 5, 27% tổng số dư nợ tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang.

Với chủ đề “Các dân tộc tỉnh An Giang đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, giai đoạn 2019 - 2024, tỉnh An Giang tiếp tục ưu tiên các nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, quan tâm phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là người dân tộc thiểu số, qua đó từng bước thu hẹp chênh lệch giữa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi so với vùng phát triển.

Phấn đấu đến năm 2024, giảm 15% số xã đặc biệt khó khăn, giảm 30% hộ nghèo dân tộc thiểu số hiện nay; 100% các xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi có đủ hạ tầng thiết yếu, như: đường đến trung tâm xã được thảm nhựa hoặc bê tông hóa, trường học các cấp được kiên cố hóa; 100% trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia, 100% hộ dân tộc thiểu số có thẻ bảo hiểm y tế; không còn hộ dân tộc thiểu số thiếu nhà ở, nước sinh hoạt mà chưa được hỗ trợ; đảm bảo 95% hộ nghèo dân tộc có nhu cầu, đủ điều kiện, tiếp cận nguồn vốn vay chính sách; tỷ lệ trẻ em dân tộc thiểu số trong độ tuổi (6 - 14 tuổi) đến trường đạt từ 85% trở lên,…

Đại hội đã bầu ra 10 đại biểu chính thức, 3 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ 2 năm 2020...

Quốc Trung

Tin cùng chuyên mục

Tin mới