Bình an với mô hình 'hội nàng dâu tự quản'

Chủ nhật, 24/12/2017 09:00:00 | Dân tộc
Bằng việc tôn vinh vai trò người phụ nữ, nhất là với những người làm dâu mà nhiều năm nay dòng họ Lương ở thôn Hạ (Bằng Hành, Quang Bình, Hà Giang) luôn giữ vững được ổn định, từ đó góp phần gìn giữ an ninh trật tự trên địa bàn. Bên cạnh đó, Hội thường xuyên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc.

Bình an với mô hình hội nàng dâu tự quản

“Hội nàng dâu tự quản về an ninh trật tự” của dòng họ Lương tại thôn Hạ đã được Công an huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Quang Bình và cấp ủy, chính quyền xã Bằng Lang công nhận, ra mắt cách đây gần 3 năm. Dòng họ Lương thôn Hạ có 34 hộ, 103 khẩu, có 32 nàng dâu thuộc các dân tộc khác nhau.

Từ khi thành lập đến nay, “Hội nàng dâu tự quản về an ninh trật tự” đã duy trì và phát huy truyền thống tốt đẹp, con cháu thi đua lao động sản xuất, học tập, các thành viên trong dòng họ luôn đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy ước, hương ước của thôn, bản. Các nàng dâu họ Lương cũng tích cực xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đóng góp công sức làm tường rào, công trình vệ sinh, thực hiện tiêu chí “5 không, 3 sạch” và phong trào “nhà sạch, vườn đẹp”, xây dựng dòng họ văn hóa. 

Từ khi ra mắt mô hình điểm, các gia đình trong dòng họ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, gương mẫu, cùng nhau giữ vững an ninh trật tự, tích cực thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, XDNTM. Theo chị Nguyễn Thị Sướng, Hội trưởng “Hội nàng dâu tự quản về an ninh trật tự” dòng họ Lương, chuyển biến rõ nét nhất từ khi thành lập đến nay đó là chị em đều có trách nhiệm xây dựng Hội. Mỗi khi họp hoặc xảy ra những mâu thuẫn nhỏ, đều thẳng thắn đấu tranh phê bình, góp ý thẳng thắn những nàng dâu có biểu hiện tiêu cực, vi phạm quy ước, từ đó đã cảm hóa và thuyết phục được các nàng dâu đoàn kết, giúp nhau nuôi con khỏe, dạy con ngoan.

Bên cạnh đó, Hội thường xuyên giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, ấm no, hạnh phúc, phấn đấu thực hiện theo tiêu chí thôn văn hóa, gia đình văn hóa; tuyên truyền, vận động chồng, con, em không phạm tội và mắc các tệ nạn xã hội. Hiện nay, Hội đã xây dựng được 3 mô hình phát triển kinh tế, giúp đỡ hàng ngàn ngày công lao động đối với những hộ khó khăn trong dòng họ khắc phục hậu quả thiên tai, giúp nhau làm vườn, tham gia lao động gây quỹ được hàng trăm triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, chị em đã vay nuôi lợn, mua sắm đồ dùng chung cho Hội và dòng họ...

Hưởng ứng phong trào XDNTM và Cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch”, “nhà sạch, vườn đẹp”, hội viên chăm lo phát triển kinh tế, vệ sinh môi trường... Đến nay, 32/32 hộ đạt 8 tiêu chí gia đình “5 không, 3 sạch”, 28/32 hộ đạt tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp”. Các phong trào của chị em nàng dâu họ Lương đã tác động đến nhận thức của nhân dân trong thôn, xóm và toàn xã, từ đó nhiều mô hình điển hình bảo vệ an ninh Tổ quốc được hình thành, ngày càng phát triển sâu rộng. Từ mô hình này, xã Bằng Lang đã nhân rộng được 8 Hội nàng dâu của các dòng họ.

Để duy trì và phát huy hiệu quả vai trò của Hội, thời gian tới Hội tiếp tục đổi mới hình thức hoạt động; tăng cường công tác phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể từ xã đến các thôn, bản, tuyên truyền, vận động các dòng họ thực hiện phong trào “Hội nàng dâu tự quản về ANTT” bền vững và lâu dài. Hàng năm, Hội tiến hành tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương, khen thưởng kịp thời những gia đình và các cá nhân thực hiện tốt phong trào, từ đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của từng hội viên, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Hà Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới