Bình Định: Đại hội đại biểu các DTTS huyện An Lão lần thứ III

11:09:03 21/05/2019 | Dân tộc
Ngày 20/5, tại Nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng huyện An Lão(Bình Đinh),  đã diễn ra Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) huyện An Lão lần thứ III - năm 2019.

Bình Định: Đại hội đại biểu các DTTS huyện An Lão lần thứ III

UBND huyện An Lão Giấy khen cho 6 tập thể về thành tích trong công tác dân tộc.

Tới dự Đại hội có ông Trần Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; bà Nguyễn Thị Phong Vũ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy; ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh; cùng lãnh đạo một số ban, ngành, huyện trong tỉnh và 150 đại biểu đại diện cho hơn 11.000 đồng bào DTTS trên địa bàn huyện An Lão về dự. 

Tại Đại hội lần thứ II /2014, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong huyện đã đoàn kết, thống nhất, hăng hái thi đua, nỗ lực vượt qua khó khăn thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển Kinh Tế -Xã Hội. 

Qua 5 năm, kinh tế của huyện An Lão đã có bước tăng trưởng khá, cơ sở hạ tầng vùng đồng bào DTTS có nhiều khởi sắc, công tác xây dựng Nông thôn mới đạt kết quả tích cực, bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy, quốc phòng - an ninh được giữ vững.

Đại hội lần thứ III đề ra mục tiêu, nhiệm vụ công tác dân tộc, chính sách dân tộc giai đoạn 2019 - 2024, với các mục tiêu cụ thể: phấn đấu thu nhập bình quân đầu người 34 triệu đồng/năm; giảm tỉ lệ hộ nghèo trong đồng bào DTTS hàng năm từ 5-6%/năm; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ người DTTS ở cơ sở, phấn đấu đến năm 2024, cán bộ, công chức xã có trình độ chuyên môn đại học đạt 45%.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể và đồng bào các dân tộc trong huyện An Lão cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: nắm vững chủ trương, đường lối đoàn kết dân tộc, chính sách dân tộc, công tác của Đảng và Nhà nước để tuyên truyền đến đồng bào trong từng xã, thôn, làng; thực hiện tốt chính sách bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển, nâng cao trình độ dân trí, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án đầu tư phát triển KT-XH ở huyện; tiếp tục xây dựng, củng cố hệ thống chính trị vùng đồng bào DTTS, đề cao cảnh giác và ngăn chặn những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. 

Đại hội đã thống nhất bầu ra đoàn đại biểu chính thức dự đại hội DTTS tỉnh Bình Định gồm 63 người.

Nhân dịp này, UBND huyện An Lão tặng Giấy khen cho 6 tập thể và 20 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc.

Xuân Hiếu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới