Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số

07:00:02 27/09/2019 | Dân tộc
Ngày 26/9, UBND thành phố Cần Thơ tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số thành phố Cần Thơ lần thứ III năm 2019. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Trưởng ban Dân tộc thành phố Cần Thơ Lương Văn Trừ cho biết, những năm qua, sự lãnh đạo, quản lý của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương đã giúp cho kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Cần Thơ luôn ổn định và phát triển. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào không ngừng được nâng lên.

Theo thống kê của UBND thành phố Cần Thơ, thu nhập bình quân đầu người ở vùng dân tộc thiểu số năm 2018 đạt khoảng 44,5 triệu đồng, tăng 13% so với năm 2017; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tích cực, trong đó, khu vực nông - lâm nghiệp chiếm tỷ trọng 34%, công nghiệp - xây dựng chiếm 29%, dịch vụ chiếm 37%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn các huyện vùng dân tộc thiểu số sinh sống năm 2018 đạt trên 1.772 tỷ đồng. Tỉ lệ hộ nghèo giảm trung bình hàng năm từ 3 - 4%.

Đặc biệt, các địa phương vùng dân tộc thiểu số đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao. Cơ sở hạ tầng nông thôn, nhất là giao thông, thủy lợi, điện, nước, trường học, trạm y tế, chợ, nhà văn hóa cộng đồng… được chú trọng đầu tư, góp phần vào sự phát triển theo hướng toàn diện và bền vững. Đồng bào các dân tộc thiểu số Cần Thơ đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Tham luận tại Đại hội, đại diện các ngành, địa phương, nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đã đưa ra sáng kiến và giải pháp nhằm tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc, tích cực tham gia phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới cũng như đảm bảo an ninh, quốc phòng trên địa bàn thành phố thời gian tới.

Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Lê Sơn Hải chia sẻ: Thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc quan điểm của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc, đại đoàn kết dân tộc. Đồng thời chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số; tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ là người dân tộc thiểu số…

Đại hội đã bầu 5 đại biểu tiêu biểu tham dự Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số toàn quốc lần thứ II tại Hà Nội vào năm 2020.

Hồng Giang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới