Đa dạng hóa thông tin tuyên truyền vùng đồng bào dân tộc thiểu số

06:00:14 19/09/2019 | Dân tộc
Ngày 18/9, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị Giao ban báo chí thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trong 9 tháng năm 2019 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 3 tháng cuối năm.

9 tháng đầu năm, các báo, tạp chí đã bám sát và phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và Ủy ban Dân tộc, tích cực thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tuyên truyền vận động đồng bào vùng DTTS và miền núi thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm của công tác dân tộc; thông tin hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương thực hiện công tác Dân tộc.

Tại Hội nghị, đại diện Vụ Chính sách Dân tộc, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Dân tộc Thiểu số, Báo Dân tộc và Phát triển (Ủy ban Dân tộc) đã thông tin, định hướng các nội dung tuyên truyền về Đề án Tổng thể phát triển KT-XH vùng DTTS và miền núi; Đề cương tuyên truyền điều tra 53 DTTS; Đề cương đề án đón tiếp, giao lưu nhân dân với Đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, công tác tuyên truyền về Đại hội đại biểu các DTTS các cấp, những tấm gương, điển hình tiên tiến được tôn vinh tại Đại hội đại biểu các DTTS các cấp; tuyên truyền về Lễ Tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên DTTS xuất sắc, tiêu biểu năm 2019.

Những tháng cuối năm 2019, Ủy ban Dân tộc đề nghị các báo, tạp chí tập trung tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, phát triển kinh tế; Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số cấp huyện, tỉnh năm 2019, tuyên truyền tấm gương tiêu biểu về dự Đại hội;… Trong đó đặc biệt nhấn mạnh, tăng cường tuyên truyền Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện đặc biệt khó khăn thực hiện từ năm 2021; Đề án Phân vùng DTTS và miền núi; tuyên truyền giám sát điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2019.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hoàng Thị Hạnh, cho biết các báo, tạp chí đã nghiêm túc thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc “Cấp một số ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn” giai đoạn 2019-2021; vượt qua nhiều khó  khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mình. Ủy ban Dân tôc tiếp thu, ghi nhận những ý kiến của các báo, tạp chí trên tinh thần ủng hộ và đồng hành cùng các báo, tạp chí để triển khai thực hiện Quyết định số 45/QĐ-TTg một cách tốt nhất.      

Việt Hà

Tin cùng chuyên mục

Tin mới