Điểm sáng vùng biên

Thứ tư, 02/05/2018 15:09:38 | Dân tộc
Thôn Mỏ Phàng, xã Thượng Phùng  (Mèo Vạc - Hà Giang) vốn là vùng đất miền biên viễn. Thực hiện nếp sống mới của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, xã Thượng Phùng đã xây dựng kế hoạch “Điểm sáng vùng biên về xây dựng nhà sạch, vườn đẹp gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh” tại thôn Mỏ Phàng. Sau một thời gian triển khai, kế hoạch đã nhận được sự đồng lòng của người dân và có những kết quả đáng ghi nhận.

Điểm sáng vùng biên

Bình yên đã về với người dân biên giới Mỏ Phàng.

Ông Nông Văn Phương, Chủ tịch UBND xã Thượng Phùng cho biết: Thôn Mỏ Phàng có đường biên giới tiếp giáp với trấn Điền Bồng, huyện Phú Ninh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc). Thôn có tổng diện tích đất gieo trồng là 101 ha, trong đó đất trồng lúa 7,5 ha; đất trồng ngô là 37 ha. Toàn thôn có 84 hộ với 444 nhân khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 90%; tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 69,05% với 58 hộ, 293 nhân khẩu; tỷ lệ cận nghèo chiếm 5,95%; thu nhập bình quân đầu người đạt 10,5 triệu/người/năm, bình quân lương thực 498 kg/người/năm.

Với mục tiêu nâng cao nhận thức của nhân dân về hiệp định, quy chế quản lý biên giới, nhận biết dấu hiệu đường biên giới quốc gia, mốc giới nơi mình cư trú, không xâm canh, xâm cư.. nên tình hình an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới; tình hình chính trị an ninh trật tự, an toàn xã hội tại Mỏ Phàng những năm qua đã tương đối ổn định… Để đạt được những kết quả này, xã Thượng Phùng đã phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng đối với cơ quan đơn vị, các tổ chức chính trị - xã hội. Tổ chức các buổi tham quan, hội thảo trao đổi, học tập kinh nghiệm điển hình tiên tiến trong triển khai thực hiện mô hình nhằm tạo sức lan tỏa đến nhân dân trong thôn.

Đồng thời, hoàn thiện kết cấu hạ tầng thiết yếu như đường tuần tra biên giới, bê tông hóa đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn. Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Ban Chỉ huy Quân sự, Ban Công an xã với Đồn biên phòng Săm Pun, thường xuyên tuần tra bảo vệ, giải quyết dứt điểm các vụ việc. Hướng dẫn nhân dân, học sinh nhận biết đường biên giới. Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm, tham gia các hoạt động quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới Quốc gia.

Chị Mua Thị Và, Trưởng thôn Mỏ Phàng tâm sự: Lúc đầu khi mới triển khai thực hiện kế hoạch thôn cũng gặp không ít khó khăn vì nhận thức của người dân còn hạn chế. Nhiều người còn có những thói quen sinh hoạt lạc hậu nhưng nhờ sự vào quyết liệt của các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền nên người dân đã dần thay đổi được suy nghĩ và nhận thức. Sau một thời gian thực hiện kế hoạch đến nay thôn Mỏ Phàng đã có những thay đổi rõ rệt, người dân ai cũng nhiệt tình hưởng ứng tham gia kế hoạch của UBND xã.

Với sự vào cuộc quyết liệt của chính quền địa phương, nhất là nhận được sự đồng lòng của nhân dân các dân tộc trên địa bàn xã, kế hoạch “Điểm sáng vùng biên về xây dựng nhà sạch, vườn đẹp gắn với đảm bảo quốc phòng - an ninh” tại thôn Mỏ Phàng sẽ góp phần giúp thôn có một diện mạo mới về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian không xa.

Minh Chuyên - Hoàng Tuyến

Tin cùng chuyên mục

Tin mới