Hỗ trợ đồng bào dân tộc Khmer nâng cao đời sống

08:00:19 18/02/2019 | Dân tộc
Trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có gần 328.000 người dân tộc Khmer, chiếm 31,5% dân số toàn tỉnh.

Theo ông Kiên Ninh- Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh, năm 2018, từ nguồn vốn được Trung ương phân bổ gần 52 tỷ đồng, tỉnh Trà Vinh đã đầu tư xây dựng 76 công trình hạ tầng tại các xã, ấp đặc biệt khó khăn theo Chương trình 135; hỗ trợ gần 800 hộ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo. Đến cuối năm 2018, toàn tỉnh Trà Vinh còn hơn 16.000 hộ nghèo, giảm 2,46% so với cuối năm 2017; trong đó, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc Khmer giảm 4,4%/năm, vượt 1,4% so với chỉ tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, các lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer được lãnh đạo tỉnh quan tâm tổ chức tạo nên đời sống vật chất, tinh thần phong phú cho bà con.    

Thanh Hòa

Tin cùng chuyên mục

Tin mới