Kon Tum: Đại hội đại biểu các DTTS Kon Plông lần thứ III

10:50:33 26/05/2019 | Dân tộc
UBND huyện Kon Plông (Kon Tum) vừa tổ chức Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ III năm 2019.

Kon Tum: Đại hội đại biểu các DTTS Kon Plông lần thứ III

Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

Tới dự Đại hội có ông Lê Ngọc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; ông Nguyễn Xuân Đức, Vụ trưởng Vụ Địa phương II, Ủy ban Dân tộc.

Trong 5 năm qua, UBND huyện Kon Plông đã thực hiện thắng lợi Chương trình hành động và Quyết tâm thư tại Đại hội đại biểu các DTTS lần thứ II đã đề ra. 

Theo đó, kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS đã có những chuyển biến rõ rệt, cơ sở hạ tầng không ngừng được đầu tư, nâng cấp, góp phần hỗ trợ đồng bào DTTS phát triển sản xuất, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo; khối đại đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường và giữ vững; đồng bào các dân tộc đoàn kết, tin tưởng vào đường lối đổi mới của Đảng. 

Nhờ đó, giai đoạn 2014-2018, kinh tế của huyện Kon Plông phát triển bền vững, ổn định, tốc độ tăng trưởng bình quân 16,6%, thu nhập bình quân đầu người tăng từ 15 triệu đồng lên 23 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn giảm xuống còn 32,55%.

Phát biểu tại Đại hội, ông Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh ghi nhận, và biểu dương những thành tích, đóng góp tích cực và hiệu quả của nhân dân các DTTS trên địa bàn huyện Kon Plông trong thời gian qua.

Đồng thời nhấn mạnh Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn huyện Kon Plông cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, từ đó tăng thêm niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của đất nước, của tỉnh để quyết tâm phấn đấu đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết các dân tộc; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác, sử dụng có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương và tập trung củng cố hệ thống chính trị cơ sở. 

Đối với đồng bào các DTTS, tiếp tục phát huy tính tự lực, tự cường, không trông chờ ỷ lại; luôn đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau; luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền các cấp; ra sức thi đua lao động sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng.

Đại hội cử 20 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu các DTTS tỉnh Kon Tum, trong đó có 2 đại biểu dự khuyết.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 10 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Bằng khen cho 3 tập thể và 5 cá nhân; UBND huyện tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 35 cá nhân là đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Kon Plông đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước.

 Minh Khang

Tin cùng chuyên mục

Tin mới