Lào Cai: Giảm tỷ lệ hộ nghèo

08:00:44 14/05/2020 | Dân tộc
Ông Nông Đức Ngọc - Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai cho biết, điểm nhấn trong thực hiện chính sách dân tộc thông qua Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (Chương trình 135) ở Lào Cai là đã sử dụng hiệu quả vốn đầu tư vào việc tạo sinh kế cho đồng bào vượt khó phát triển và vươn lên, đặc biệt là hỗ trợ vốn, đất đai, tư liệu, vật tư, công cụ và phương pháp... để người dân phát triển sản xuất.

Cụ thể, có trên 209.000 lượt hộ dân hưởng lợi từ chương trình với các hoạt động hỗ trợ như: Hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi; hỗ trợ làm chuồng trại chăn nuôi; hỗ trợ tư liệu sản xuất như: phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, máy móc thiết bị phục vụ sản xuất; hỗ trợ thực hiện 47 mô hình phát triển sản xuất làm điểm trình diễn tham quan, học hỏi chia sẻ kinh nghiệm... Đã có 120 xã khu vực III và xã biên giới, 114 thôn ở các xã khu vực I và khu vực II thuộc diện đầu tư Chương trình 135 được hỗ trợ tỉnh xây dựng. Tỉnh Lào Cai đã duy tu, bảo dưỡng trên 1.800 công trình cơ sở hạ tầng như: xây dựng, cải tạo nâng cấp hệ thống đường giao thông nông thôn, trường mầm non và một số công trình thiết yếu khác.

Theo đánh giá của Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, việc triển khai thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn đã góp phần tích cực vào sự thay đổi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung và các xã 135 nói riêng, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng gắn với sản xuất hàng hóa. Nhận thức của đồng bào các dân tộc thiểu số về tập quán sản xuất dần được thay đổi, góp phần cải thiện và nâng cao đời sống người dân.

Tỷ lệ hộ nghèo tại Lào Cai bình quân giảm 5 - 6%/năm. Năm 2019 tỉ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 11,46% (năm 2011 là 35,28%); thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt 70,6 triệu đồng, ước đạt 77 triệu đồng năm 2020. Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2020 ước đạt 340.000 tấn.

Đặc biệt, kết cấu hạ tầng tại các xã hưởng thụ chương trình được tăng cường và chuyển biến rõ nét. Dự kiến đến hết năm 2020, tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia đạt 62,7%, 100% số xã và 98% thôn bản có đường ô tô đến trung tâm; trong đó có 80% đường tới các thôn bản được cứng hóa, 100% thôn có điện lưới quốc gia.

Năm 2019, tỉnh Lào Cai có 11 xã và 95 thôn hoàn thành mục tiêu Chương trình 135. Dự kiến hết năm 2020, Lào Cai có thêm 25 xã hoàn thành mục tiêu Chương trình này.          

Hương Thu

Tin cùng chuyên mục

Tin mới