Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc

Thứ hai, 11/06/2018 09:00:00 | Dân tộc
Với sự hỗ trợ của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Tổ chức cứu trợ trẻ em, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam đã triển khai dự án “Khuyến khích sự tham gia của các tổ chức xã hội, đoàn thể và học sinh trong việc thúc đẩy giáo dục có chất lượng, gìn giữ văn hoá và bản sắc dân tộc trong trường học”. 

Nâng cao chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc

Học sinh dân tộc ở huyện Văn Chấn - Yên Bái.

Thúc đẩy sự tham gia của trẻ em 

Được triển khai từ năm 2015 đến năm 2018 tại 10 trường thuộc 9 xã của huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, Dự án nhằm thúc đẩy sự tham gia của tổ chức xã hội, đoàn thể và cộng đồng các dân tộc thiểu số, đặc biệt là trẻ em trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong việc xây dựng, thực hiện và giám sát các chính sách liên quan đến quyền cơ bản về giáo dục. 

Dự án đã xây dựng hai mô hình: Hội đồng tự quản học sinh và Câu lạc bộ trẻ em tại 10 trường, góp phần thúc đẩy sự tham gia của trẻ em trong việc cải thiện môi trường học tập có chất lượng. Đây là nơi trẻ em bày tỏ ý kiến về những vấn đề mà các em quan tâm, thảo luận và thực hiện sáng kiến xây dựng môi trường học tập, thân thiện, tham gia thực hiện hoạt động thúc đẩy quyền trẻ em. Mỗi trường có 16 thành viên Hội đồng tự quản và từ 14-16 thành viên Câu lạc bộ trẻ em. Tất cả các thành viên được tập huấn về quyền trẻ em, kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, lập kế hoạch; tham gia hoạt động đánh giá môi trường học tập và lập kế hoạch xây dựng môi trường học tập thân thiện... 

Hoạt động của Hội đồng tự quản học sinh và Câu lạc bộ trẻ em đã tạo cơ chế thúc đẩy thực hiện quyền trẻ em và quyền tham gia của trẻ em. Hội đồng tự quản họp hàng tháng, đã đưa ra nhiều sáng kiến nhằm nâng cao môi trường học tập, tạo cơ hội cho học sinh thể hiện ý kiến cá nhân về các chủ đề. Dự án tổ chức các hoạt động tập huấn về phương pháp kỹ năng hoạt động cho Hội đồng tự quản và Câu lạc bộ; hỗ trợ kỹ thuật phương pháp, nội dung tổ chức các cuộc họp Hội đồng tự quản; tạo cơ hội cho các em tham gia hoạt động ngoại khoá thông qua các cuộc thi, hội thảo, tham quan học tập mô hình hoạt động câu lạc bộ, thư viện... 

Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em 

Chủ tịch Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Hòa khẳng định, những kết quả mà dự án đạt được trong 3 năm qua đã góp phần không nhỏ trong việc thay đổi nhận thức, hành động của các cấp, các ngành, trẻ em và các bậc phụ huynh, Ban Giám hiệu nhà trường về cải thiện chất lượng môi trường học tập đặc biệt là tại các trường Phổ thông Dân tộc bán trú, nơi trẻ em dân tộc học tập, sinh hoạt. Vì vậy, kết quả, bài học kinh nghiệm sau 3 năm thí điểm cần được phát huy để duy trì và nhân rộng mô hình, góp phần cải thiện môi trường giáo dục cho trẻ em dân tộc nói chung và trẻ em dân tộc tỉnh Yên Bái nói riêng. 

Dự án đã có nhiều tác động tích cực, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số tại Yên Bái. Thông qua dự án, nhận thức của lãnh đạo các cấp, giáo viên, phụ huynh học sinh về quyền trẻ em đã được nâng lên đáng kể. Không chỉ dừng lại ở việc biết và hiểu quyền trẻ em mà còn tạo điều kiện, môi trường để thực hiện quyền trẻ em. Lãnh đạo địa phương đã tham gia và đối thoại trực tiếp với trẻ em về chính sách giáo dục, quyền học tập và tham gia của trẻ em; lắng nghe, tiếp thu, từng bước giải quyết các ý kiến mà các em đề xuất. Ban Giám hiệu nhà trường chuyển sang tiếp cận học sinh theo cách tương tác thân thiện. Các vấn đề có liên quan đến học sinh đều được đưa ra để học sinh đóng góp ý kiến, thống nhất thực hiện.     

Minh Huệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới