Sóc Trăng: Hàng ngàn hộ Khmer thoát nghèo

Thứ hai, 05/02/2018 15:28:34 | Dân tộc
Trong năm 2017, toàn tỉnh Sóc Trăng có 11.200 hộ thoát nghèo. Số hộ nghèo đã giảm xuống còn 38.300 hộ, chiếm 11,85% số hộ toàn tỉnh, giảm 3,4% so với cuối năm 2016. Trong số này, có 5.030 hộ Khmer thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ Khmer nghèo của tỉnh xuống còn 17,95% (giảm 5% số hộ Khmer so với cuối năm 2016). 

Sóc Trăng: Hàng ngàn hộ Khmer thoát nghèo

Nhờ có hệ thống thủy lợi, người dân ấp Đại Nôn, xã Liên Tú, huyện Long Phú (Sóc Trăng) đầu tư trồng ớt, ngô cho lợi nhuận cao.

Sóc Trăng là tỉnh có đông đồng bào Khmer, chiếm hơn 30% số dân của tỉnh. Phần lớn người dân sinh sống ở vùng sâu, tập quán sinh hoạt và canh tác lạc hậu cho nên đời sống còn nhiều khó khăn. Những năm qua, tỉnh đã tập trung nhiều giải pháp, chương trình đầu tư phát triển vùng đồng bào Khmer. Đáng chú ý, việc chuyển đổi đất nông nghiệp kém hiệu quả để thực hiện mô hình nuôi trồng đạt hiệu quả kinh tế cao đã góp phần tích cực làm thay đổi diện mạo nơi đây.

Theo ông Lý Bình Cang, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Sóc Trăng, tốc độ giảm nghèo của tỉnh Sóc Trăng đã vượt kế hoạch Nghị quyết của tỉnh đề ra. Đặc biệt, đồng bào Khmer giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo (giảm 5% so với chỉ tiêu 3-4%) là nhờ các chính sách ưu tiên, hỗ trợ của Đảng và Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ vốn, chuyển giao kỹ thuật, tuyên truyền chính sách pháp luật cũng như hướng dẫn người dân biết cách sản xuất, chăn nuôi, phát triển kinh tế gia đình. 

Bên cạnh đó, tình hình phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh đã có nhiều hồi phục sau một năm bị thiên tai thiệt hại nặng do hạn mặn, biến đổi của khí hậu thời tiết (năm 2016) gây thiệt hại lớn cho sản xuất. Năm 2017, diện tích lúa bị thiệt hại đã được phục hồi, số lượng cây trồng được mở rộng, đàn gia súc, gia cầm tiếp tục phát triển. Đặc biệt, vụ tôm thả nuôi thuận lợi và có hiệu quả cao, thiệt hại thấp, nên tỷ lệ người dân đạt lợi nhuận cao hơn. Sản lượng nuôi trồng, khai thác hải thủy sản đều tăng trưởng khá, giá trị sản xuất, xuất khẩu hàng hóa tăng so với năm 2016. Công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới được tỉnh đặc biệt quan tâm. Các chương trình, dự án, chính sách dân tộc được triển khai có hiệu quả đã góp phần làm cho diện mạo nông thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa phương trong tỉnh ngày càng đổi mới. 

Chương trình 135 của Chính phủ đã hỗ trợ gần 60 tỷ đồng cho các xã vùng đặc biệt khó khăn, có đông đồng bào Khmer của tỉnh để thực hiện 83 công tình xây dựng hạ tầng cơ sở, đường giao thông, thủy lợi, nhà sinh hoạt cộng đồng. Nguồn hỗ trợ này cũng góp phần giúp người dân phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo và cả nâng cao năng lực cán bộ cơ sở ở cộng đồng. 

54 xã thuộc diện đặc biệt khó khăn của tỉnh đã hoàn thành cơ bản các mục tiêu chương trình đề ra; tất cả các xã vùng đồng bào Khmer đã có trường học, trạm y tế. Đặc biệt, chương trình thủy lợi phục vụ chuyển đổi hàng chục nghìn héc-ta đất trồng lúa kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi bò, trồng rau màu… đã giúp những hộ Khmer nghèo đạt hiệu quả kinh tế cao. 

Trong năm 2017, tỉnh Sóc Trăng đã triển khai tiếp tục có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất, hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ kéo điện, nước sinh hoạt cho hàng chục ngàn hộ dân chủ yếu là đồng bào Khmer với tổng kinh phí đầu tư trên 100 tỷ đồng. Nhờ có các nguồn hỗ trợ, người dân nơi đây đã an cư lạc nghiệp, ổn định cuộc sống, nâng cao chất lượng sống cả về vật chất lẫn tinh thần…

Trung Hiếu 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới