Tuần phim ‘Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020’

04:39:22 09/04/2020 | Điện ảnh
Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1015/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án Tổ chức Tuần phim ASEAN 2020. Dự kiến sẽ được tổ chức trong tháng 6 hoặc tháng 7/2020.

Tuần phim ‘Chào mừng Năm Chủ tịch ASEAN 2020’

Với khẩu hiệu “ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”, Tuần phim ASEAN 2020 sẽ góp phần thực hiện mục tiêu chính trị, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam với tư cách Chủ tịch ASEAN trong năm 2020. Tuần phim ASEAN được tổ chức tại các thành phố lớn Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM. Mỗi quốc gia ASEAN chọn 1 phim và gửi phim tham dự. Các phim sẽ được dịch ra tiếng Việt Nam và trình Hội đồng thẩm định.      

PV

Tin cùng chuyên mục

Tin mới