Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông: Nhiều sai phạm trong công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

Thứ tư, 31/01/2018 08:00:28 | Diễn đàn
Thanh tra công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông (Cục QLXD&CLCTGT;) thời kỳ từ 1/1/2015 đến thời điểm tháng 12/2017, Thanh tra Bộ Giao thông vận tải (GTVT) phát hiện nhiều tồn tại, thiếu sót tại Cục này.

Quy hoạch cán bộ có vấn đề

Theo Thanh tra Bộ GTVT xác định, Cục QLXD&CLCTGT đã có nhiều cố gắng trong chấp hành, thực hiện các quy định của pháp luật và của Bộ GTVT về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Tuy nhiên, Cục QLXD&CLCTGT để xảy ra hàng loạt tồn tại, thiếu sót, hạn chế.

Theo đó, về công tác tuyển dụng công chức tại Cục này, Thanh tra Bộ GTVT cho biết, đối với đợt thi tuyển 15 công chức do Cục QLXD&CLCTGT thực hiện, Thanh tra Bộ Nội vụ đã thanh tra năm 2016 và có Kết luận thanh tra số 567/KL-TTBNV ngày 7/9/2016.

Trong đó có nêu một số tồn tại, hạn chế về thành lập Hội đồng tuyển dụng, cách thức tính điểm bài thi…

Qua kiểm tra hồ sơ công chức tại QLXD&CLCTGT, Thanh tra Bộ GTVT phát hiện có một số trường hợp thiếu chứng chỉ nghiệp vụ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Cục QLXD&CLCTGT chưa thực hiện đầy đủ, đúng yêu cầu theo hướng dẫn tại Văn bản số 4024/BGTVT-TCCB ngày 17/4/2017 của Bộ GTVT về việc rà soát quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016 - 2021 và xây dựng quy hoạch cán bộ giai đoạn 2021 - 2026.

Đáng chú ý, đối với công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, Cục QLXD&CLCTGT chưa xây dựng tiêu chuẩn cụ thể đối với các chức danh lãnh đạo, quản lý thuộc thẩm quyền quyết định của đơn vị theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Quy định tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo, quản lý các đơn vị trực thuộc Bộ GTVT ban hành kèm theo Quyết định số 3688/QĐ-BGTVT ngày 15/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT.

Trong đó, có 1 trường hợp còn thiếu chứng chỉ quản lý nhà nước. Một số trường hợp chưa đầy đủ hồ sơ, tài liệu theo quy định. Cục này cũng chưa xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng công chức năm 2015 và 2016 theo quy định.

“Phiếu đánh giá và phân loại công chức năm 2015- 2016 chưa có kết quả đánh giá, phân loại công chức của thủ trưởng đơn vị. Năm 2015- 2016, khi tiến hành đánh giá phân loại đối với công chức giữ chức vụ quản lý (trưởng phòng, phó trưởng phòng), Cục QLXD&CLCTGT chưa lấy ý kiến của cấp ủy Đảng cùng cấp theo quy định…”, Thanh tra Bộ GTVT khẳng định.

Kiểm tra việc thực hiện quản lý hồ sơ công chức tại Cục QLXD&CLCTGT, Thanh tra Bộ GTVT phát hiện Cục này không có sổ đăng ký hồ sơ, sổ giao nhận hồ sơ, sổ theo dõi khai thác, sử dụng hồ sơ cán bộ, công chức theo quy định.

Hồ sơ công chức chưa có mục lục hồ sơ, thậm chí một số hồ sơ không có quyển lý lịch cán bộ, bản sơ yếu lý lịch công chức hoặc có nhưng chưa được Cục xác nhận.

Chưa lưu bản bổ sung lý lịch công chức hàng năm, bản kê khai tài sản hàng năm, tài liệu về đánh giá, phân loại công chức hàng năm trong hồ sơ cá nhân.

Một số hồ sơ không có chứng chỉ nghiệp vụ quản lý nhà nước, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học.

Ngoài ra, một số hồ sơ chỉ có bản photo một số bằng cấp, chứng chỉ không có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền.

Khen thưởng quá quy định

Bên cạnh đó, về công tác thi đua khen thưởng, tỷ lệ cá nhân đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở/lao động tiên tiến năm 2015 là 16/72 (22,2%), năm 2016 là 14/73 (19,1 %), lớn hơn tỷ lệ quy định của Bộ GTVT.

Trên cơ sở phát hiện những vi phạm, Thanh tra Bộ GTVT yên cầu Cục QLXD&CLCTGT tổ chức các biện pháp để khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác tuyển dụng công chức, quy hoạch, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ.

Đánh giá phân loại công chức hàng năm, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, chấp hành tiêu chuẩn ngạch công chức nêu trên…

Đồng thời, tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định, đồng thời tổ chức rút kinh nghiệm đối với các tập thể, cá nhân liên quan đến các tồn tại, hạn chế được phát hỉện qua công tác thanh

Để làm rõ việc Cục QLXD&CLCTGT đã thực hiện nghiêm túc theo kết luận của Thanh tra Bộ GTVT hay chưa, phóng viên Báo Đại đoàn kết đã liên hệ làm việc với Cục QLXD&CLCTGT.

Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Tịnh- Chánh văn phòng Cục QLXD&CLCTGT thông tin, nội dung đăng ký làm việc đã được Văn phòng Cục báo cáo với Cục trưởng Lê Kim Thành và Cục trưởng có ý kiến rằng việc trả lời vấn đề này thuộc phạm vi của Bộ GTVT.    

Đức Sơn

Tin cùng chuyên mục

Tin mới